2. okt, 2020

Grapefrukt plus läkemedel – kan vara LIVSFARLIGT!

De flesta tror att frukt i alla avseenden är nyttig. Frånsett att många frukter i dag är förädlade för att bli bli sötare än den ursprungliga varianten, och därmed ger ett kraftigt tillskott av kolhydrater (socker) och ett höjt blodsocker, så kan man också säga att frukt i de flesta fall är nyttig – i rimlig mängd.

Men det finns undantag, som gör att allvarliga hälsorisker kan uppstå. Ett sådant undantag är GRAPEFRUKT. I kombination med vissa läkemedel kan faktiskt livsfara uppstå!

Många av våra allra vanligaste läkemedel – som kolesterolsänkande statiner och blodtrycksmedicin – kan i kombination med grapefrukt eller grapefruktjuice innebära allvarliga risker. Via ett enzym som påverkar metabolismen och upptaget av olika ämnen i tunntarmen kan grapefrukt blockera eller ge mångdubbla effekten av vissa läkemedel.

Man har identifierat ett hundratal mediciner, som grapefrukt kan interagera med på ett förödande sätt. Eftersom effekten av grapefrukt varar mer än 24 timmar kan effekten uppstå, även om intaget av läkemedel inte sker samtidigt, vilket gör det hela förrädiskt, då det kan vara svårt att omedelbart se orsakssambanden.

I USA kan man i fruktdiskarna läsa varningar för just det här, då man uppmanar kunderna att inte förtära grapefrukt om man använder vissa läkemedel. I Sverige finns vad jag vet ingen sådan information, där man kan köpa grapefrukt. Det tycks också som om de allra flesta inte alls känner till det här – och att knappt läkarna gör det.

Med tanke på att många av de aktuella läkemedlen tillhör de allra vanligaste, som förskrivs till flera hundra tusen svenskar, och att grapefrukt finns i varje matvaruaffär, så måste detta ses som mycket allvarligt!

Möjligen skulle man helst se att människor ibland kunde välja bort vissa läkemedel – eftersom vi vet att ”övermedicinering” är ett gigantiskt problem i vår del av världen. Men om det också är så, att grapefrukt kanske även blockerar tunntarmens förmåga att ta upp livsnödvändiga vitaminer och mineraler, så får man möjligen tänka ett varv extra. Då kanske det här är ett långt allvarligare problem än man kunnat föreställa sig.

Analogt med detta kan man också tänka på den avsevärda andel patienter som medicineras med Waran för att få en blodförtunnande effekt, när man tror att det finns risk för blodproppar. Där avråder läkarna från att samtidigt äta gurkmeja, som har en viss blodförtunnande effekt. Eftersom Waran kanske är det enskilda läkemedel som har allra flest biverkningar skulle man kanske i stället ibland kunna överväga att använda gurkmeja – som också har många andra positiva effekter för hälsan – i stället för Waran. Men VARNING: Detta är inget man bör experimentera med på egen hand, utan förstås endast i samråd med läkare.

Fast svensk sjukvård är så totalt läkemedelsfixerad, att ”godkända läkemedel” alltid tycks vara förstahandsalternativet – även om det finns enklare och billigare alternativa produkter – med mindre biverkningar.

Mer information bl.a. på dessa länkar:

https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2013/liknandeegenskaperhoslakemedelsominteragerarmedgrapefrukt.5.467926b615d084471ac14d17.html

https://www.tv-helse.se/grapefrukt-medicin-livsfarlig-kombination/