11. sep, 2020

Vårt korta minne, och vår förmåga att tro på uppenbara lögner

I dag är årsdagen av det kanske enskilt mest fruktansvärda terrordåd som någonsin utförts i fredstid. På några ögonblick avled omkring 3000 människor – de flesta på det mest bestialiska sätt. Några genom att tvingas kasta sig ut från tvillingtornen World Trade Center i New York mot en säker död.

När jag i dag söker i DN och andra main stream media hittar jag inte ett ord om detta!

Den officiella versionen av vad som hände är alldeles uppenbart helt fel. De flygplan som flög in i tornen kan omöjligt ha medfört att båda tornen kollapsade på ett sätt som det krävs professionell sprängteknik för att åstadkomma. Och ännu mindre skulle den mindre ”skyskrapan” i närheten – som inte ens träffades av något plan - kunna kollapsa på exakt samma sätt!

De stabila byggnaderna av stål och betong skulle inte på något sätt kunna falla samman på det sätt de gjorde – av att två flygplan (lätta aluminiumkonstruktioner) kraschade in i dem.

Men trots att det finns många vittnesuppgifter om vad som egentligen hände, så väljer vi att tro på den officiella versionen – som alltså rent fysiskt är absolut omöjlig.

Och i dag – nitton år senare – väljer media att inte ens nämna det som hände.

I dag händer ett terrorbrott med långt fler döda – fast mer i ”slow motion” - som vi också vägrar se vad/vilka som ligger bakom, och kallar det en pandemi…

Det är lätt att tappa tron på mänskligheten!

Här är ett medium som i alla fall tar upp detta med ”Seven Eleven”:

https://www.vaken.se/brandman-och-raddningsarbetare-vid-11-september-vittnar-om-demolering/