16. jul, 2020

D-vitamin skyddar hjärnan!

Läkarna och våra myndigheter fortsätter att att negligera och bortförklara betydelsen av kosten för vår hälsa. De försöker närmast skrämma oss för tillskott av vitaminer och mineraler, som många av oss lider brist på. Historiskt kan man spåra denna oerhörda missuppfattning tillbaka till den s.k. Flexnerrapporten, som publicerades 1910 i USA. Den innebar i förlängningen att alla naturliga ämnen (som vitaminer) blev förbjudna – och att endast kemikalier (godkända läkemedel) skulle tillåtas – samt i nödfall kirurgi och strålning.

Resultatet ser vi i dag världen över, då fetma, diabetes, cancer, Alzheimer, Parkinson, liksom hjärt- och kärlsjukdomar för varje år skördar allt fler offer. Bröderna Flexner har sannolikt förorsakat fler skador och dödsfall än alla krig tillsammans under de gångna åren! Men i gengäld har de varit orsak till en oerhört blomstrande läkemedelsindustri – som varje år tjänar tusentals miljarder (dollar) på våra metabola sjukdomar (förorsakade av kost, livsstil och miljöfaktorer).

På Dr Mercolas blogg kan man nu bl.a. läsa följande (min tolkning):

”D-vitamin skyddar nervcellsstrukturer, spelar en avgörande roll i nervcellernas kalciumreglering och kan minska risken för åldersrelaterad ”nervdegeneration” och Covid-19.

Magnesium behövs för att omvandla D-vitamin till den aktiva formen (från Kalcifediol till Kalcitriol) och förbättrar hjärnas plasticitet (ungefär anpassningsförmåga). Magnesiumbrist har visat sig vara inblandad i åtskilliga neurologiska diagnoser, inkl. ”kognitiv dysfunktion” (brister i minne, inlärning och mental hantering av information).

Forskning har visat att högre halter av D-vitamin minskar risken för kognitiva brister hos äldre vuxna – och det sambandet visar sig kunna modifieras genom intag av högre mängd magnesium.

Man behöver ca 146 % mer D-vitamin för att uppnå en nivå i blodet på 40 ng/ml – jämfört med om man samtidigt tar åtminstone 400 mg magnesium om dagen.

Kombinerat intag av både magnesium och vitamin K2 har en större effekt på nivån av D-vitamin än vart och ett av dessa ämnen enskilt (en s.k. synergieffekt). Man behöver 244 % mer D-vitamin oralt (taget genom munnen) om man inte samtidigt tar magnesium och vitamin K2”.

 

Som av en händelse ingår dessa ingredienser också i ”min metod”, som jag använde för att bli fri från min cancer. Jag har beskrivit den på min hemsida – Svaradoktorn – och i min bok ”Och cancern bara försvann”. Läs gärna och jämför! Hemsidan är helt gratis!

Här nedan finns länken till inlägget på Dr Mercolas blogg:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/16/magnesium-cognitive-function.aspx?