12. jul, 2020

Covid-19 och cytokinstormar

Som bekant tycks många läkare vara närmast besatta av en sorts skräck för vitaminer och andra naturliga substanser, som inte tillhandahålls av läkemedelsbolagen. De är helt inställda på ”godkända läkemedel” (och vacciner).

Det sedan länge välkända förhållandet att rejäla nivåer av både C- och D-vitamin är alldeles grundläggande för ett fungerande immunförsvar vill man inom skolmedicinen inte riktigt erkänna. I stället har man under den nu pågående coronapandemin närmast ansträngt sig för att förklara att höga doser av dessa vitaminer kan vara skadliga.

Det senaste är nu att man vill påstå att ett välfungerande immunförsvar kan vara orsaken till att människor dör i Covid-19. Då hänvisar man till de förödande s.k. ”cytokinstormar” - som verkar vara den konkreta anledningen till dödsfall i Covid-19. Detta tolkar de som en ”överreaktion av immunförsvaret” (vilket i någon förenklad mening också kan sägas vara korrekt). Därför vill man medvetet sänka immunförsvaret och varnar således för både C- och D-vitamin!

Detta måste innebära att man trots allt förstått dessa vitaminers betydelse för immunförsvaret – men sedan blir det helt fel. Det tycks faktiskt vara så, att den process med fria radikaler och oxidativ stress som resulterar i en överproduktion av inflammationsdrivande cytokiner kan dämpas av C-vitamin. Det finns också studier som visar att vitamin D3 tycks ha en reglerande effekt på cytokiner.

Sedan länge vet man också, att höga doser av intravenöst C-vitamin har en nästan magisk förmåga att bota livshotande tillstånd (som t.ex. sepsis, ”blodförgiftning”). Det finns också bekräftade fall, där patienter i ett palliativt tillstånd p.g.a. Covid-19 snabbt tillfrisknat utan komplikationer med hjälp av intravenös C-vitaminbehandling. Obegripligt nog tycks nästan alla svenska läkare vägra att använda den metoden!

Det sorgliga är nu alltså, att det sannolikt varje dag dör människor av Covid-19, därför att de har för låga nivåer av både C- och D-vitamin. Med något så utomordentligt enkelt och billigt som tillskott av dessa vitaminer, så skulle alltså många människor räddas från mycket lidande – och från i onödan förkortade liv.

På webbplatsen ”HealthandScience” kan man läsa följande text – publicerad redan i mars i år:

Det nya coronaviruset har nu spridit sig från Wuhan i Kina till många världsdelar och medfört mycket rädsla, vilket också påverkar det dagliga livet och världsekonomin. Även om de flesta smittade upplever ett milt förlopp är den största rädslan de livshotande komplikationerna i luftvägarna som orsakas av oxidativ stress, och hittills kostat flera tusentals liv. Kinesiska forskare argumenterar nu för hur tidig intravenös behandling med stora doser C-vitamin kan förhindra oxidativ stress och de livshotande komplikationerna till följd av ett rubbat immunförsvar. Flera forskare hänvisar dessutom till att mer C-vitamin genom kost och tillskott har en förebyggande effekt genom att stärka och reglera immunförsvaret i luftvägarna. Detsamma gäller för D-vitamin och selen.”

Hela artikeln finns tillgänglig på följande länk:

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:coronainfektion-och-nytt-hopp-c-vitamin-foer-foerebyggande-och-intravenoes-behandling-vid-livshotande-komplikationer&catid=20&lang=sv&Itemid=454