28. jun, 2020

Vaccintillverkarna desperata. Mindre vacciner - mindre spädbarnsdöd!

Vaccintillverkarna börjar bli desperata – och sprider nu i USA missledande information om de medel som kan förebygga och bota Covid-19… Anledningen är sannolikt att människor skall skrämmas från att använda sådant som C- vitamin, vitamin D3, zink, magnesium mm – för att i stället bara avvakta ett kommande vaccin – som än inte finns i sinnevärlden och som vi inte vet något om!

Tolkning av Dr Mercolas text på hans blogg nyligen:

När ”lockdown” nu har hållit människor hemma och hindrat dem från att ha kontakt med den officiella sjukvården, så har antalet vaccinationer av de små minskat avsevärt. Detta kan vara anledningen till att läkemedelsindustrin börjar sprida helt ogrundade påståenden om att vanliga ”barnvacciner” skulle kunna förhindra dödsfall i Covid-19.

Trots avsaknad av bevis påstår media nu att vaccin mot tuberkulos, mot mässling, påssjuka och röda hund, liksom oralt poliovaccin skulle kunna skydda mot Covid-19.

En studie i Singapore visar att vanliga förkylningar som förorsakats av frekvent utsatthet för betacoronavirus skulle kunna ge bättre motståndskraft mot SARS-CoV-2-infektion – och att denna immunitet skulle kunna vara så länge som 17 år.

Om man har klarat av en vanlig förkylning förorsakad av ett OC43 eller HKU1 betacoronavirus, så kan det finnas 50 % chans att man har T-celler, som kan känna igen och hjälpa till i försvaret mot SARS-CoV-2.

Andra studier har också upptäckt att många sedan tidigare har försvar mot SARS-CoV2. En studie fann, att 70 % av de patienter som hade tillfrisknat från lindriga fall av Covid-19 hade immunitet mot SARS-CoV-2 på T-cellsnivå. Detsamma gällde 40 – 60 % av dem som aldrig blivit utsatta för viruset.

Alltså: När ”lockdowns” har fått människor att stanna hemma och utom räckhåll för medicinska behandlingar, så har antalet barnvaccinationer minskat. Som man kan misstänka, så är detta dåliga nyheter för läkemedelsindustrin – vars astronomiska intäkter från vaccinationer hotas - vilket sannolikt är anledningen till att de nu börjat sprida grundlösa påståenden om att de vanliga vaccinationerna mot barnsjukdomar skulle kunna förhindra dödsfall i Covid-19.

Så långt alltså Dr Mercolas text. Där framgår sedan också att flera respekterade media tycks gå läkemedelsindustrin tillhanda genom att sprida obevisade påståenden av nämnt slag. Detta är också något paradoxalt, eftersom samma media ofta förkastar allt som inte är ”godkända läkemedel”. Fast de nämnda vaccinerna är ju förstås i någon mening ”godkända” - även om de aldrig genomgått de vetenskapliga prövningar som krävs för alla andra läkemedel.

Slutsats: Pengar är nästan alltid något som i tillräckligt stora mängder kan undantränga sunt förnuft och strikt vetenskapligt agerande.

Direktlänk till Dr Mercolas artikel:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/26/what-is-vaccine-uptake.aspx?

 

Nu framkommer också uppgifter om att ”plötslig spädbarnsdöd” i USA minskat drastiskt, när barnvaccinationerna minskat! Detta är förstås ”bara” en iakttagelse och inte någon vetenskaplig studie. Men vetskapen om att USA har en spädbarnsdödlighet som är i nivå med vissa utvecklingsländer – och t.ex. fem ggr högre än i Sverige – gör att denna observation är värd att tas på allvar. I kombination med att man i USA också trycker i de små barnen ett stort antal sprutor med vacciner mycket tidigt – i vissa fall vaccineras redan de gravida kvinnorna – finns det verkligen anledning att undersöka detta närmare.

Intressanta fakta framkommer via nedanstående länk:

https://www.rescuepost.com/files/lessons-from-the-lockdown-vf-6-17-20---new-layout.pdf?fbclid=IwAR2d-6YisNLwAI39XeljiO-pF2JqxGnCex5TPOXkH5jCrCMFvVB9TE7FERk