9. maj, 2020

VARNING!

HJÄLP!

Ny ryker vår yttrandefrihet dag för dag! Jag fick just ett mail från Ty och Charlene Bollinger. De berättar, att de utan förvarning eller motivering blivit utslängda från Twitter!

Makarna Bollinger har under några år delgivit oss uppseendeväckande sanningar t.ex. i form av serierna ”The Truth about Cancer” och ”The Truth about Vaccines”. Den första serien om cancer räddade sannolikt mitt liv, eftersom jag där delgavs de vetenskapliga sanningar som avslöjade det globala bedrägeriet på cancerområdet. Detta fick mig att avböja traditionell cancerbehandling (som skulle ha gjort mig handikappad för livet - och sannolikt starkt förkortat mitt liv). I stället vågade jag välja en alternativ väg, som gjorde att jag fortfarande lever och är cancerfri sex år senare.

Men eftersom traditionell cancerbehandling är en gigantisk inkomstkälla för läkemedelsbranschen, så reagerar man där kraftfullt för att undanhålla oss alla enkla och billiga metoder att behandla eller förebygga cancer! Detta har man hållit på med i uppemot hundra år. Och de pengar man lagt ner på att få alternativa medel misstänkliggjorda – och slutligen förbjudna – torde betydligt överstiga de man använt på egen forskning! Läs gärna på denna länk: http://www.svaradoktorn.se/426070622

I mitt mail från makarna Bollinger fanns några länkar – men INGEN AV DEM FUNGERAR! Det kriminella nätverk läkemedelsindustrin utgör skyr tydligen inga medel, när deras astronomiska inkomster hotas. De struntar totalt i gällande lagstiftning, och sådant som ”mänskliga rättigheter” är de totalt likgiltiga för! När nu sanningen om deras aktiviteter börjar uppmärksammas allt mer, så blir de förstås desperata. Hur mycket de betalt Twitter för detta vet jag inte. Men det är antagligen en siffra med många nollor efter!

Detta är en humanitär katastrof och kan liknas vid folkmord. Och tyvärr är kunskapen om detta bland allmänheten så dålig att vi kanske med öppna ögon går rakt in i denna katastrof – som om vansinnet runt Coronaviruset inte vore nog!

När yttrandefriheten på detta sätt allvarligt hotas, så måste vi agera. Annars befinner vi oss snart i en sorts ”global polisstat”, där några enstaka aktörer (som Twitter, Facebook, Youtube etc.) helt styr vilken information vi får ta del av…

En mardröm, som måste förhindras. Alla goda krafter måste nu samarbeta för att stoppa denna galenskap!