1. maj, 2020

Hälsning till Anders Tegnell

Detta med intravenös behandling med C-vitamin tycks ju av skolmedicinen i Sverige betraktas som en sorts vidskepelse - trots att metoden används framgångsrikt på många håll. Följande fallbskrivning kommer förstås också att betraktas bara som en "anekdot utan vetenskapligt värde". Men jag är övertygad om, att den som räddades till livet - och hennes anhöriga - anser detta vara något mer än "bara en anekdot". Kanske borde fler få tillfälle till denna metod, när inget annat hjälper? Men generellt verkar det som om svenska läkare hellre låter patienter dö än att använda en metod som de själva inte förstår eller tror på. Sedan får andras erfarenheter vara hur väl belagda som helst! Fruktansvärt!

http://stureblomberg.blogspot.com/2020/04/fallbeskrivning-om-covid-19-och.html