25. apr, 2020

Facebook gör bort sig totalt

När jag nyligen skrev ett fullkomligt adekvat inlägg på Facebook om det ”KRIG” vi just nu utkämpar – mot starka ekonomiska krafter, mot okunniga myndigheter, och generellt mot DUMHET, som varje dag åstadkommer onödigt lidande och dödsfall skrev jag också följande:

Dessvärre är de stora digitala plattformarna (som Youtube, Facebook etc) också i högsta grad involverade i kriget – på fiendesidan - och raderar eller blockerar allt som inte överensstämmer med det fullständigt korrupta WHO:s rekommendationer.”

Döm om min förvåning, när Facebook bara två dagar senare konkret bekräftar precis vad jag just skrivit. I anslutning till min text kunde jag då nämligen plötsligt läsa:

"Det här inlägget bryter mot våra communityregler om felaktig information som kan orsaka fysisk skada" 

Något tydligare ”självmål” är det svårare att tänka sig! Genom sitt agerande bekräftar man precis det jag skrivit! Tack för den bekräftelsen!

Det skulle sedan vara väldigt intressant att få veta på vilket sätt min text kan ”orsaka fysisk skada”! Men eftersom Facebook står över lagen, så kan de påstå precis vad som helst och agera helt fritt, bryta mot vilka lagar som helst och inte behöva förete bevis eller stå till svars för detta.

Jag kan nu bara konstatera, att läkemedelsindustrin, som i huvudsak sedan Flexnerrapporten 1910 styr både medicinsk utbildning och tillämpning av medicinsk behandling har en trogen bundsförvant i Facebook. Där kan man ogenerat radera publicerade uppgifter av medicinska fakta – utan att ha ett spår av kunskap själva.

Om det inte gällde liv och död, så skulle man förstås skratta åt eländet, men nu fastnar skrattet i halsen. Människor skadas och dör dagligen, därför att uppenbara vetenskapliga fakta undanhålls oss – som t.ex. att C- och D-vitamin och kolesterol är absolut nödvändiga faktorer för ett optimalt fungerande immunförsvar. Hur länge skall vi acceptera detta – att strikt kommersiella organisationer som Facebook tar sig friheten att sätta sig över gällande lagstiftning – om yttrandefrihet – och bidra till mänskligt lidande, som skulle kunna undvikas?