20. apr, 2020

Viktig information om vaccin

När jag 2014 drabbades av cancer och desperat sökte efter ett alternativ till den brutala behandling skolmedicinen föreslog, hittade jag Ty och Charlene Bollinger – och deras videoserie ”The Truth about Cancer” (Sanningen om cancer). Ty Bollinger reste runt och intervjuade alternativläkare och canceröverlevare. Det var en fantastisk upplevelse, och jag kan med fog påstå, att den information jag fick där gjorde, att jag blev på det klara med det enorma bedrägeriet runt cancer. Och detta gjorde sedan att jag vågade trotsa läkarna och gå min egen alternativa väg – vilket sannolikt är anledningen till att jag fortfarande är vid liv, snart sex år senare.

Senare följde serien ”The Truth about Vaccines” (Sanningen om vacciner). Det var på samma sätt en oerhört kraftfull ”ögonöppnare”. Även här blev jag fullständigt övertygad om det gigantiska bedrägeriet på detta område. Tusentals barn får sina liv mer eller mindre förstörda – beroende på människors naiva tro på ”läkarvetenskapen” och läkemedelsbranschens oerhörda vinstbegär. Det var en chockartad upplevelse – och lika chockartat var det att uppleva hur alla – både läkare och ”vanligt folk” - var så fullständigt övertygade om att vacciner var både effektiva och säkra. De kunde helt enkelt inte tänka sig att detta inte stämde.

Inte ens de mest glasklara bevis för att dessa preparat varken är säkra eller effektiva hjälpte. Bara ordet vaccin tycks vara så positivt laddat, att sunt förnuft och logiskt tänkande försvinner spårlöst!

Nu kommer paret Bollinger med en serie på nio program med temat vacciner. Det torde vara särskilt angeläget att ta del av den informationen just nu, eftersom man lyckats skrämma upp en hel värld för coronaviruset och man därför kan förvänta sig obligatorisk vaccination mot detta, så fort ett vaccin finns tillgängligt. Tidigare har det aldrig gjorts några kontrollerade studier av vacciner, och detta kommer i dagens upphetsade stämning knappast att ske nu heller. Det betyder, att kanske ett snabbt framtaget och ofullständigt kontrollerat vaccin på sikt kan åstadkomma mer skada än det virus det skall skydda mot. Det vet man först efteråt.

Vaccintillverkarna är ju också friskrivna från allt ansvar för skadeverkningar deras produkter kan förorsaka – så varför skulle de anstränga sig särskilt för att göra vaccinet säkert! De får ju sälja det i alla fall – och eventuella skador och biverkningar behöver de inte bry sig om

Anmäl dig nu för att få ta del av denna viktiga information – helt gratis! Start redan den 22/4…

Se denna video:

https://www.youtube.com/watch?v=M6kduo2eprA&feature=youtu.be

 

Och anmäl dig här:

https://go.thetruthaboutvaccines.com/ttav/?utm_campaign=ttav&utm_medium=social&utm_source=yt-ttav&utm_content=ttav-2020&a_bid=931258ee&a_aid=ttavyoutube