5. apr, 2020

Framgångsrik behandling av Covid-19

Med hänsyn till ärendets brådskande natur kommer här en Google-översättning av en närmast omvälvande beskrivning av hur man framgångsrikt behandlat en mängd patienter med Covid-19:

 

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko

Styrelsecertifierad familjepraktiker

501 Rt 208, Monroe, NY 10950 

23 mars 2020

Till alla läkare över hela världen:

Jag heter Dr. Zev Zelenko och jag utövar medicin i Monroe, NY. Under de senaste 16 åren har jag tagit hand om cirka 75% av den vuxna befolkningen i Kiryas Joel, som är ett mycket litet samhälle med ungefär 35 000 människor där infektionen spridit sig snabbt och inte kontrollerades innan man började med social distansering.

Från idag har mitt team testat cirka 200 personer från denna grupp för Covid-19, och 65% av resultaten har varit positiva. Om det extrapoleras till hela samhället, betyder det att mer än 20 000 människor är smittade för närvarande. Av denna grupp uppskattar jag att det finns 1500 patienter som ingår i högriskkategorin (dvs.> 60, immunkomprometterade, komorbiditeter osv.).

Med tanke på hur brådskande situationen var, utvecklade jag följande behandlingsprotokoll för sjukhuset och har bara sett positiva resultat:

1. Alla patienter med andnöd, oavsett ålder, behandlas.

2. Varje patient i kategorin med hög risk, även med bara milda symtom, behandlas.

3. Unga, friska och lågriskpatienter behandlas inte ens med symtom (såvida inte deras omständigheter förändras och de faller under kategori 1 eller 2).

Min behandling utanför patienten är som följer:

1. Hydroxiklorokin 200 mg två gånger om dagen i 5 dagar

2. Azitromycin 500 mg en gång om dagen i 5 dagar

3. Zinksulfat 220 mg en gång om dagen i 5 dagar

 

Video: Coronavirusbehandling: Doktor Vladimir Zelenko, New York, hittar 100% framgångsgrad hos 350 patienter som använder hydroxiklorokin med zink

Skälen för min behandlingsplan är följande. Jag kombinerade tillgängliga data från Kina och Sydkorea med den nyligen genomförda studien som publicerades från Frankrike (webbplatser tillgängliga på begäran). Vi vet att hydroxiklorokin hjälper zink att komma in i cellen. Vi vet att zink bromsar viral replikering i cellen. När det gäller användningen av azitromycin postulerar jag att det förhindrar sekundära bakterieinfektioner. Dessa tre läkemedel är välkända och vanligtvis väl tolererade, varför risken för patienten är låg.

Sedan förra torsdagen har mitt team behandlat cirka 350 patienter i Kiryas Joel och ytterligare 150 patienter i andra områden i New York med ovanstående behandling.

Av den här gruppen och den information som tillhandahålls till mig av anslutna medicinska team har vi haft NUL-dödsfall, ZERO-sjukhusinläggningar och NUL-intubationer. Dessutom har jag inte hört talas om några andra negativa biverkningar än cirka 10% av patienterna med tillfällig illamående och diarré.

Sammanfattningsvis är min brådskande rekommendation att inleda behandling i polikliniken så snart som möjligt i enlighet med ovanstående. Baserat på min direkta erfarenhet förhindrar det akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), förhindrar behovet av sjukhusvistelse och räddar liv.

Med mycket respekt, Dr. Zev Zelenko

cc: President Donald J. Trump; Herr Mark Meadows, stabschef

En anteckning till läsarna.  Behandlingen kräver tillsyn av en läkare