5. apr, 2020

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten

Nu dör varje dag människor av komplikationer efter coronaviruset – Covid-19. Intensivvårdsplatserna på våra sjukhus är på väg att ta slut, och man tvingas välja vilka patienter man skall försöka rädda och vilka som skall lämnas att dö. Självklart oerhört psykiskt påfrestande för en redan mycket sliten grupp sjukvårdspersonal.

Det här är förstås fullkomligt ovärdigt ett civiliserat samhälle. Och om man inte undersökt och beaktat alla alternativa möjligheter som finns att rädda liv, så är det ett handlande som är oetiskt utöver alla gränser!

Jag skulle med anledning av detta vilja ha svar på följande frågor:

1. Varför använder man inte intravenös behandling med C-vitamin – som sedan länge varit känt för att bota absolut livshotande tillstånd? Denna typ av behandling används nu på flera håll i världen – så vitt man förstår med stor framgång.

2. Varför använder man inte kolloidalt silver – som också sedan länge är känt för sin effektivitet mot såväl bakterier som virus och andra patologiska mikrober?

3. Varför använder man inte generellt som profylax (förebyggande), framför allt i riskgrupperna, enkla immunstärkande medel som C-vitamin, Vitamin D3, zink, magnesium mm?

Samtliga nämnda åtgärder är enkla, billiga och fullkomligt ofarliga! De skulle kunna både rädda livet på patienter med Covid-19 – och avlasta sjukvården, så att även andra allvarligt sjuka kunde tas emot och behandlas.

Särskilt nämnda form av profylax – enkla och billiga tillskott av mikronutrienter, som har avgörande betydelse för vårt immunförsvar, borde enkelt kunna börja tillämpas omedelbart!

Man borde också se över den oerhörda övermedicinering av äldre, som ständigt sker. Så har t.ex. statiner även generellt tidigare visat sig vara en kontraproduktiv medicinering.

Nu tycks den sänkning av kolesterolvärdet som dessa preparat ger, dramatiskt ha ökat risken för Covid-19. Stoppa omedelbart förskrivningen av statiner!

(Ca en miljon svenskar står på denna typ av läkemedel!)