1. apr, 2020

GODA NYHETER

I dag är det den 1:a april 2020 – och det är en historisk dag.

Vid en hastigt samankallad alternativ presskonferens i Folkhälsomyndighetens lokaler har vår statsepidemiolog nu gjort följande uttalande (fritt tolkat):

”Jag erkänner att jag för några år sedan i en telefonintervju framförde den uppenbara sanningen, att kolloidalt silver klarar av de flesta virus. Jag erkänner följaktligen också, att jag medvetet farit med osanning, när jag senare förnekat detta och förklarat offentligt att kolloidalt silver INTE har någon effekt mot virus – och att jag ljugit, när jag påstått att kolloidalt silver kan förorsaka allvarliga skador.

Jag vill samtidigt korrigera professor Agnes Wolds offentliga uttalande om att vi inte kan påverka vårt immunförsvar – vilket förstås är ett helt orimligt påstående.

I stället vill jag i det ansträngda läge vi nu befinner oss uppmana alla att se över sitt immunförsvar. Akut är detta möjligen enklast med rejäla tillskott av C-vitamin, D-vitamin, Omega 3, zink och magnesium. Behoven är förstås individuella, och analys av varje människas värden borde först göras av vården, men då varken kapacitet eller intresse tycks finnas där, så får man själv ”chansa” - och eftersom skadlig överdosering av de nämnda ämnena för en normal människa är ganska osannolik, så är nog risken värd att ta.”

För egen del gäder jag mig förstås särskilt över Tegnells uttalande att han rekommenderar min bok ”Och cancern bara försvann”. Han beskriver boken som ”en utmärkt beskrivning av en personlig upplevelse av skolmedicinens brister – och en viktig sammanställning av den medicinska historia, som lett till den oerhörda sjuklighet som nu finns i metabola åkommor som fetma, cancer, hjärtinfarkt, demens mm”. Dessa grupper är ju också exakt de grupper som nu hårdast drabbas av coronaviruset!

Häpnadsväckande nog säger han också, att Socialstyrelsen vidtalat förlaget Karneval och beställt en mängd av denna bok, som skall räcka till alla vårdcentraler och medicinska kliniker på våra sjukhus i hela landet. Dessutom har han försäkrat sig om, att en nytryckning av boken kommer att genomföras, så att den kan delas ut gratis till alla som påbörjar sin medicinska utbildning – både blivande läkare och sjuksköterskor.

Chockerande goda nyheter alltså – och en smula utmanande att komma med dem just den 1:a april, hur viktiga de än kan vara.