18. mar, 2020

RÄTTELSE!

Beklagar! Jag har gjort, mig skyldig till något jag ibland beskyllt andra för – att inte kontrollera mina källor. Pinsamt!

Det finns åter anledning påpeka, att jag inte är läkare – och minst av allt virolog (specialist på virus).

I flera sammanhang har jag påstått att Ebola - liksom det nu aktuella Covid-19 – också skulle vara en form av coronavirus. Det är fel! Ebola tillhör en helt annan virusfamilj. Jag återkommer med mer detaljer om detta.

Vid ett par tillfällen har någon på Facebook påstått att jag hade lämnat fel uppgifter om Ebola – men tyvärr inte givit någon information om var jag kunde hitta korrekta uppgifter. Nu har jag ägnat litet tid åt detta – och lärt mig en del om virus. Jag borde ha gjort det tidigare, men bättre sent än aldrig.

Väldigt kort bara: Ebola är i sig mycket mer dödligt än det nu aktuella coronaviruset, men spridningen sker nästan enbart via direktkontakt och kroppsvätskor, varför smittspridningen kan vara enklare att förhindra. Coronaviruset däremot, som nu tycks hålla på att ”erövra världen”, sprids också via luften och utan direkt fysisk kontakt med den som är bärare av viruset, varför det blir så mycket svårare att förhindra smittspridning.