11. mar, 2020

Min metod = ortomolekylär medicin?

När jag för fem år sedan drabbades av cancer – och via omfattande studier av aktuell (och gammal) forskning lyckades hitta en metod som hjälpte mig att bli av med denna cancer, utan att använda mig av skolmedicinens brutala metoder, så valde jag helt enkelt att i brist på bättre kalla det hela ”Min metod” (SVARADOKTORNS metod).

Under de gångna åren har jag hela tiden funnit vetenskapliga studier och empiriska erfarenheter som i hög grad bekräftat, att jag varit ”på rätt väg”. Jag har ju också haft den stora glädjen uppleva, att flera med cancer – och ibland uttalade dödsdomar av skolmedicinska läkare – lyckats bli cancerfria just med ”min metod”.

Idiotförklaringar från skolmedicinen har dykt upp hela tiden, och vissa läkare har inte bara uttryckt förakt för mina synpunkter, utan också påstått att jag tagit livet av cancerpatienter – genom att jag skulle ha förhindrat dem från att ta emot traditionell cancerbehandling.

Detta är självklart osanning. Jag har aldrig någonsin hindrat någon från att få skolmedicinsk behandling (hur skulle det gå till?). Jag har hela tiden också talat om att jag inte är läkare, och att var och en får utvärdera de erfarenheter och kunskaper jag redovisar utifrån sitt eget omdöme.

Nu får jag plötsligt ett mejl från min vän Siv Wernborg med en kortfattad beskrivning av ”ortomolekylär medicin” - och upptäcker, att de ingredienser som finns där i hög grad sammanfaller med det jag i flera år själv använt som just ”min metod”. En nästan overklig upplevelse! (Tack Siv!)

Självklart är inte ortomolekylär medicin något nytt begrepp för mig, och detta begrepps upphovsman är en av mina favoriter, nämligen dubble Nobelpristagaren Linus Pauling (Nobelpriset i kemi 1954 och Nobels Fredspris 1962). Själva inriktningen – att inte bara ge symtombehandling, utan att alltid söka orsaken till medicinska problem, och att tillföra kroppen de ”naturliga” ämnen som krävs (t.ex. vitaminer och mineraler) är förstås också mycket tilltalande – till skillnad från skolmedicinen, där man oftast tillför kroppen syntetiska ämnen, som den mänskliga metabolismen aldrig tidigare stött på under hela evolutionen. 

Detta är ju närmast per definition vad ”läkemedel” består av. Annars kunde de inte patenteras och inbringa miljarder till de företag som har patenten. Tyvärr medför dessa främmande ämnen nästan alltid biverkningar – ofta svåra sådana. Man kan därför konstatera, att just läkemedel är en av våra vanligaste dödsorsaker. Den amerikanske utvecklingsbiologen Bruce Lipton påstår på goda grunder, att mediciner och medicinsk behandling i USA skulle vara den vanligaste dödsorsaken – före både cancer och hjärt- och kärlsjukdom.

Men, sammanfattningsvis: Min ”hemkomponerade” behandlingsmodell tycks alltså i vissa delat vara närmast identisk med klassisk ortomolekylär medicin (eller ”funktionsmedicin”).

Se denna länk: http://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=9b8619251a19057cff70779273e95aa6.134&s=c8e552985489f387304472c12feb84e9&fbclid=IwAR0yefBHy3w_LO533k3rAlWqqco0aCjafSxqGnsIX4SXPEvSaD8cP2Z9Ep0

Jämför sedan gärna med "min metod” här:

http://www.svaradoktorn.se/441550183