9. mar, 2020

Folkhälsomyndigheten döljer sin kunskap om kolloidalt silver

Jag vill absolut inte starta någon hatkampanj mot statsepidemiologen Anders Tegnell. Han har det nog redan tufft ändå. Men med hans ledande ställning i den statliga Folkhälsomyndigheten, så måste han ändå anses ha ett mycket stort ansvar i nuvarande situation. Som jag redan tidigare påpekat, så är det djupt upprörande att man sätter in oerhört genomgripande åtgärder i samhället – främst i andra länder, men nu också i Sverige – för att förhindra spridning av det nu aktuella coronaviruset, men att man inte med ett ord nämner hur man skall kunna motverka smittan, om man drabbas. (vilket oerhört många människor kommer att göra).

Höga kontinuerliga doser av C-vitamin och Vitamin D3 påverkar sannolikt vårt immunförsvar, så att detta har bra möjligheter att bekämpa detta virus (och andra). Det vill man inte bry sig om – utan förnekar i stället.

Alldeles speciellt störande är det, att man inte ens överväger att pröva kolloidalt silver, som man vet klarar av nästan alla virus. Det måste närmast betraktas som en sorts folkrättsbrott att inte ens pröva detta i den nu akuta situationen, Detta så mycket mer som kolloidalt silver är fullkomligt ofarligt - även i höga doser. Vad skulle man riskera?

Att Anders Tegnell redan för något år sedan kände till detta med det kolloidala silvrets effekt kan man höra i följande inspelade telefonsamtal mellan Michael Zazzio och honom:

http://www.ion-silver.com/docs/Anders_Tegnell.mp3