8. mar, 2020

Ett oerhört underskatta vitamin - D3

På min hemsida (och i min bok) har jag skrivit en del om Vitamin D3 och dess oerhört viktiga roll för vår hälsa generellt – och även när det gäller att förebygga (och kurera) allvarliga sjukdomstillstånd som cancer. Många har ansett att jag ”överdriver”, och några har försökt påtala riskerna med överdosering (utan vetenskapligt underlag).

Modern forskning visar hela tiden, att jag verkligen inte ”överdrivit”, utan snarare underskattat detta vitamins fundamentala betydelse för vår hälsa.

Redan 2017 skrev jag detta på hemsidan:

http://www.svaradoktorn.se/426882728

Jämför med materialet på denna väldigt aktuella länk:

https://www.youtube.com/watch?v=v3pK0dccQ38