3. mar, 2020

Sensationella resultat av vitamin D3 mot cancer

Svenska läkare verkar generellt närmast rädda för vitaminer. Framför allt är de skräckslagna för alltför höga doser. Detta har medfört mycket onödigt lidande – och motsvarande ökade inkomster för läkemedelsbolagen, vilkas ”mediciner” läkarna har förskrivit för att komma tillrätta med de symtom som låga halter av vitaminer medfört. Detta är sannolikt mest påtagligt för det livsviktiga C-vitaminet, där fortfarande höga doser i infusionsform närmast är omöjligt att få någon läkare att administrera.

Nu visar senaste forskning att det om möjligt är ännu värre, när det gäller Vitamin D3. I en kontrollerad studie vid ”University of California” uppnådde man fantastiska resultat vid behandling av patienter med prostatacancer. Detaljer om detta finns i följande länk, där Dr Bruce Hollis föreläser.

https://www.youtube.com/watch?v=QrU1yrmNIqc

 

För den som kanske inte är så bekväm med engelska följer här en väldigt kort - och extremt förenklad - sammanfattning: Ta mellan 4 000 och 10 000 IE Vitamin D3 DAGLIGEN! Vitaminet (som egentligen är ett hormon) har en ganska kort "halveringstid", så det är bra om man fyller på kontinuerligt. Att ta jättdoser en gång i veckan är inte effektivt. Dagligt intag måste det vara.

För den intresserade går det också att läsa på min hemsida – en text som jag skrev för omkring fyra år sedan.

http://www.svaradoktorn.se/426882728