7. feb, 2020

Löste Otto Warburg cancerns gåta redan 1924?

 

Om den primära orsaken till cancer och hur man kan förebygga sjukdomen”

Professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) höll en föreläsning med ovanstående rubrik i Lindau vid Bodensjön, Tyskland, den 30 juni 1966, inför en församling av andra Nobelpristagare. Då framförde han bl.a.följande:

Det finns primära och sekundära orsaker till sjukdomar. Till exempel är den främsta orsaken till pesten ”plague bacillus”, men sekundära orsaker till epidemin är smuts, råttor och loppor som överför pestens bacill från råttor till människan. Med den primära orsaken till en sjukdom menar jag en faktor som finns i varje enskilt fall av sjukdomen.

Alla kroppens normala celler är ”aerober” (behöver syre för sin överlevnad), medan alla cancerceller är partiella ”anaerober” (kan leva utan syre). Sett utifrån den fysik och kemi som beskriver livet är denna skillnad mellan normala celler och cancerceller så stor att man knappt kan föreställa sig en större skillnad. Syrgas, donatorn av energi i växter och djur, är avstängd i cancercellerna och ersatt med en energiform som de lägsta stadierna av liv använder sig av, nämligen jäsning av socker.

Under utveckling till cancer minskar i varje fall syreandningen, jäsningen ökar, och högt utvecklade differentierade celler förvandlas till jäsande anaerober, som har förlorat alla sina ursprungliga kroppsfunktioner, så att endast de nu värdelösa egenskaperna tillväxt och replikering återstår. Så när cellernas syreandning försvinner, försvinner inte livet – men meningen med livet försvinner, och det som återstår växer okontrollerat och förstör det organ där dessa celler växer. Alla cancerframkallande ämnen försämrar andningen direkt eller indirekt genom att försämra cirkulationen i kapillärerna, ett konstaterande som bevisas av det faktum att ingen cancercell existerar utan att uppvisa nedsatt syreandningsförmåga.

Naturligtvis kan andningsförmågan inte repareras, om den är försämrad på grund av en cancerogen.

För att förhindra cancer är det för det första viktigt att upprätthålla en så hög hastighet hos blodströmmen att det venösa blodet fortfarande innehåller tillräckligt med syre.

För det andra, upprätthåll en hög koncentration av hemoglobin i blodet.

För det tredje, ät kosttillskott! Det gäller även friska människor, för att öka de aktiva grupperna av andningsenzymer och öka dosen, om pre-cancerösa tillstånd redan har utvecklats! Om samtidigt exogena carcinogener (cancerframkallande ämnen) exkluderas rigoröst, så kan en stor del av den endogena cancern (den vi själva förorsakar) förhindras i dag.

Dessa förslag är inte på något sätt en utopi. Tvärt om! De kan realiseras för alla, överallt, varje timme. Till skillnad från förebyggande av många andra sjukdomar, så kräver inte förebyggande av cancer regeringens hjälp, och inte mycket pengar. Det enda som krävs är att kunskap sprids och tillämpas.

Många experter är överens om, att man skulle kunna förhindra omkring 80 % av all cancer hos människan, om man kunde hålla undan kända cancerframkallande ämnen från kroppens normala celler.

Men hur kan de resterande 20 procenten, de så kallade ”spontana” formerna av cancer förhindras?

Det är obestridligt att all cancer skulle kunna förebyggas, om andningen (syresättningen) hölls intakt.

Ingen kan i dag säga att man inte vet vad den främsta orsaken till cancer är.

Tvärtom, det finns ingen sjukdom vars främsta orsak är mer känd, så idag är

okunnighet inte längre en ursäkt för att undvika förebyggande åtgärder. Metoder att förebygga cancer kommer snart, det finns det ingen tvekan om.

Men hur länge prevention kommer att undvikas beror på hur länge falska profeter lyckas hämma tillämpningen av vetenskaplig kunskap inom cancerområdet.

Under tiden måste miljontals män och kvinnor dö av cancer i onödan.

Så långt alltså Otto Warburgs föreläsning 1966… Även om Warburg kanske inte var helt klar över alla mekanismer i cancercellers utveckling, så kan man inte förneka, att han var på helt rätt väg. Och att t.o.m. onkologer i dag tycks vara ganska omedvetna om Warburgs forskning är närmast obegripligt. Fortfarande serveras också cancerpatienter på våra sjukhus sötsliskiga drycker och kolhydratspäckade maträtter - utan att man tycks medvetna om att detta bidrar till att skapa en optimal miljö för cancercellernas utveckling. Om man som cancerpatient frågar sin läkare vad man skall äta för att om möjligt motverka sin cancer - så får man pinsamt nog oftast svaret "Ät vad du vill!"

Det är oerhört tragiskt att de flesta läkare än inte förstått att man enbart genom sin kost i hög grad kan påverka sin cancer - till och med bota den! Och det är fruktansvärt att det satsas MILJARDERS MILJARDER varje år på forskning som i hög grad ägnar sig åt att hitta effektivare former av cellgifter och strålning - medan knappt något ägnas åt att undersöka de alternativa, effektiva, oskadliga och billiga metoder som funnits och botat cancer i uppemot hundra år eller mer...

I anslutning till Warburgs tankar kan det påpekas, att man på senare tid har visat att ”hyperbar oxygenbehandling (HBO)” kan vara oerhört effektiv vid behandling av cancer. Man låter patienten vistas i en tryckkammare och inandas rent syre. På så sätt tycks man kunna uppnå en optimal syremättnad i kroppens vävnader, vilket cancerceller inte tål. En halvtimmeslång behandling några gånger i veckan tycks räcka. Även behandling i normalt atmosfäriskt tryck verkar kunna ha en god effekt. Naturligtvis förefaller också detta fullkomligt logiskt utifrån Otto Warburgs påståenden…

Läs mer om detta och andra metoder att bota cancer på:

http://www.svaradoktorn.se/426070622

http://www.svaradoktorn.se/425407782

Läs gärna också min översatta sammanfattning av Thomas Seyfrieds bok "Cancer as a Metabolic Disease" (Cancer som en ämnesomsättningssjukdom) här:

http://www.svaradoktorn.se/425408168