27. jan, 2020

Uppenbara lögner!

Kommentar på Facebook 20200127:

Någon skrev: "- jag vidarebefordrar bara vad jag hör och läser på andra sidor…

Många som har gått in på alternativa sidor har blivit rekommenderade att läsa Sven Eriks blogg för att få information om hur man kan hitta andra vägar till ett friskt liv.

Kanske så är det just därför som hans namn ibland nämns som hänvisning till att alternativ medicin inte fungerar.

Det som skrivs är just bla det faktumet att det inte finns några bevis på att han någonsin har haft cancer, det florerar till och med ett underlag från hans vårdkontakt som säger att de befarade cancer innan biopsi men att det konstaterades efter provtagning att det inte var cancer.

Jag vet inte, det känns bara som att om alternativ behandling väljs bort på grund av att det inte finns fakta/underlag/bevis på att det har hjälpt någon så kanske någon typ av underlag skulle öppna upp många nya vägar och nytt intresse från fler”.

 

Min kommentar:

"Det konstaterades efter provtagning att det inte var cancer"...

Jag brukar inte svära - men detta var det djävligaste! Man konstaterade vid flera biopsier, mikroskopering av vävnad, röntgen och manuell palpering ATT JAG HADE CANCER! Att påstå något annat är helt befängt! Om man läser min bok "Och cancern bara försvann", så har jag där lagt in autentiska kopior från sjukhusjournalerna, där det klart framgår att jag hade skivepitelcancer med spridning till lymfan.

Jag kan för övrigt också berätta, att jag hela tiden får besked från cancerpatienter som blivit cancerfria med min enkla metod. Några av dem har varit dödsdömda av skolmedicinska läkare och föremål för palliativ vård, då läkarna sagt att det inte fanns något att göra. DET FANNS DET!

Men naturligtvis är jag ett hot mot cancerindustrin (om än som en mygga mot en hord elefanter). Big Pharma tjänar varje år miljarder på traditionell cancerbehandling - och de okunniga och/eller naiva läkare, som litar på all "forskning" som läkemedelsindustrin matar dem med - och inte vågar kolla fakta – blir också störda av att sanningen kommer fram.

"Det florerar till och med ett underlag från hans vårdkontakt som säger att de befarade cancer innan biopsi men att det konstaterades efter provtagning att det inte var cancer".

Men Herre Gud! Jag skulle vilja veta vad detta "underlag från hans vårdkontakt" kommer ifrån. Det borde vara åtalbart att sprida sådana uppenbara lögner inom ett område som gäller liv och död! Någon bör åtminstone SKÄMMAS över att sprida sådant!

Fast när jag tänker efter, så var det ju några av alla de läkare jag träffade, som faktiskt också hävdade, att jag “aldrig haft någon aggressiv cancer” (därför att de inte orkade bläddra bakåt i mina journaler, där deras kollegor klart dokumenterat detta!).

Så det finns kanske fler som har anledning att skämmas!