15. jan, 2020

Ökningen av cancer stoppas - vid 100 %!

För hundra år sedan var cancer fortfarande en ganska ovanlig sjukdom, även om den redan då börjat öka ordentligt i takt med att vi övergav naturlig, lokalproducerad föda och började äta ”industrimat”. Det är emellertid svårt att få riktig koll på cancerincidensen från den tiden. Men 1958 började Socialstyrelsen föra ordentlig statistik, så därefter finns det ”siffror” på utvecklingen.

Därifrån kan man alltså konstatera, hur förekomsten av cancer under många år steg DRAMATISKT, i accellererad takt – och den trenden har hållit i sig.

Enligt officiell statistik avled 1970 i Sverige 28 501 personer i cancer (14 091 män och 14 410 kvinnor). 

Knappt 50 år senare, 2018, avled 68 341 personer i sjukdomen (35 612 män och 32 729 kvinnor). En ökning med nära 40 000!

Under de åren har oerhört många miljarder satsats på cancerforskning. De flesta av dessa miljarder har gått till att söka efter genetiska orsaker och botemedel. Eftersom människans gener inte kunnat förändras nämnvärt under den aktuella tidsperioden, så förefaller det synnerligen ologiskt att söka efter orsaken till cancer i våra gener. Det är i stället närmast den enda orsak vi på goda grunder kan avfärda.

Men på sistone har ändå kurvan planat ur något litet, vilket skolmedicinen (och t.ex. Cancerfonden) tolkar som att vi blivit mycket bättre på att förebygga cancer. Med viss eftertanke borde man ändå kunna se en alternativ förklaring.

När kanske en av femtio eller mindre fick cancer vid förra sekelskiftet, så fanns det ”statistiskt utrymme” för en stor ökning. Men när i dag omkring varannan får cancer, så kan en likadan ökning inte ske. Det absoluta stoppet för ökningen inträffar förstås, när 100 % av befolkningen får cancer. Fler än 100 % kan rimligtvis inte drabbas!

Min spådom är, att när vi om kanske något decennium har nått 100 % cancerdrabbade, så kommer Big Pharma. Livsmedelsverket, Cancerfonden och några andra att ropa: HURRA! Vi har hejdat ökningen av cancer!