14. jan, 2020

Cancerfondens märkliga resonemang om socker.

Cancerfonden har i olika sammanhang demonstrerat sin okunskap om hur man bäst utnyttjar sina insamlade pengar (många miljoner!) för att uppfylla sitt uttalade mål – att minska död och lidande i cancer.

I bifogade länk talar man om, att det inte finns några vetenskapliga bevis för ett samband mellan socker och cancer. Sedan säger man precis att det är så, genom att tala om att socker ökar risken för övervikt och fetma – SOM I SIN TUR ÖKAR RISKEN FÖR CANCER!

Att det finns en mellanliggande variabel – övervikt och fetma – gör ju inte sockret mindre skyldigt.

Socker ökar risken för cancer. Punkt.

Och att socker är rena raketbränslet för redan utvecklad cancer står utom allt tvivel. Men det måste ju vara svårt att erkänna för Cancerfonden – som ju använder godisföretag för att tigga pengar till sin verksamhet!

I länken får vi också höra kände Lars Bern utveckla detta på ett övertygande sätt.

https://youtu.be/_HfBQ836HIE