1. dec, 2019

Från valfrihet och mångfald - till monopol och enfald

Man hör numera ofta politiker framhålla fördelarna med ”valfrihet och mångfald”. I stället tycks vi nu vara på väg mot en lagstiftning, som tvärt om inriktas mot ”monopol och enfald”!

Det anses tydligen viktigt att vi kan välja el-leverantör, telefonoperatör och leverantör av bredband och TV-program. Däremot skall vi fråntas möjligheten att välja, när det gäller vårt liv och vår hälsa. Den som blir sjuk i en ”allvarlig sjukdom” (som cancer, epilepsi, diabetes eller en demenssjukdom) skall bara ha ett alternativ – den skolmedicinska vården. Och det skall dessutom vara kriminellt att bota människor med andra metoder – även om dessa skulle råka vara både effektivare och billigare och sakna biverkningar!

När man dessutom vet, att skolmedicinen i stor utsträckning bygger sin teoribildning på felaktiga grunder (som t.ex. att cancer är en genetisk sjukdom), så blir det hela än mer tragiskt!

Men det minsta man borde kunna kräva av våra politiker och vår lagstiftande församling är väl ändå en sorts logik och konsekvens. Varför är det viktigare att vi får välja telefonoperatör än att få välja metod för att bota cancer? För vuxna, beslutsmässiga svenska medborgare borde det vara en självklar rättighet att få väja även behandlingsform vid allvarlig sjukdom! Så är det också i strikt juridisk mening – men det tycks man nu helt enkelt bortse ifrån…

Goda tider för läkemedelsföretagen – som utan konkurrens kan sälja sina produkter för dyra pengar. Sämre för oss patienter, som blir omyndigförklarade och tvingas utsätta oss för behandlingar vi vet inte fungerar – och hindras från att använda alternativ vi själva väljer!