30. nov, 2019

Galenskap vid cancerbehandling?

Följande text skrev jag på min hemsida i augusti 2016 (och ingen läkare har än kunnat ge mig en saklig förklaring till nuvarande rutiner):
 
"Efter att på förekommen anledning ha studerat skolmedicinens metoder för att behandla cancer - och blivit cancerfri genom att inte följa ordinationen därifrån - har jag naturligtvis börjat ifrågasätta mycket på detta område. Ibland misstänker jag att läkarutbildningen i stor utsträckning går ut på att träna bort sunt förnuft och logiskt tänkande (hädiska tanke!) - åtminstone i den mån dessa förmågor skulle tillämpas utanför de ramar som Big Pharma utformat.
 
Då jag själv inte är medicinskt skolad, så kan det ju hända att jag av ren okunnighet tänker helt fel, men det kan också innebära fördelen att jag inte är bunden av skolmedicinens tankebanor, och därför s.a.s. lättare kan tänka "utanför boxen"...
 
Nu har jag en fundering omkring detta med "lymfkörtelutrymning" - alltså rutinen att vid vissa cancerformer helt enkelt operera bort lymfkärl och lymfknutor i angränsande vävnad, när man hittat cancerceller i just lymfknutorna. En anledning till min fundering är också, att läkarna på det sjukhus där jag själv "följdes upp" efter att ha vägrat genomgå nämnda operation på specialistsjukhuset uppenbarligen hela tiden betraktade mina förstorade lymfknutor som metastaser. Någon gång skrev man t.ex. också i journalen "har fortfarande fyra lymfkörtlar i höger ljumske"... Förutom att uttrycket "lymfkörtlar" förstås är en smula oegentligt, så tycker jag att det var en mycket egendomlig synpunkt!
 
Nu funderar jag alltså så här:
 
Man vet att lymfan är oerhört viktig för vårt immunförsvar, och att lymfocyterna (B-, T-, och NK-celler) i stor utsträckning sköter sitt jobb i våra lymfknutor. Där dödar t.ex. NK-cellerna de celler som inte signalerar att de är ”friska” (ej infekterade av virus celler bakterier) eller som är cancerogena. När de jobbar med detta blir lymfknutorna hårda och förstorade. Svullna lymfknutor är alltså tecken på infektion eller cancer – och på att immunförsvaret är aktivt.
 
När det gäller infektioner av bakterier eller virus tycks läkarna inse detta, och de blir inte förvånade om de hittar bakterier eller virus i lymfknutorna. Om det däremot gäller cancer och man hittar cancerceller i en lymfknuta, så tycks läkarna direkt betrakta den som en metastas. Åtgärden blir då ofta att avlägsna aktuell lymfknuta – och ibland lymfkärl och lymfknutor i hela den aktuella regionen.
 
Så opererar man alltså ofta bort hela lymfsystemet i armhålan hos kvinnor som drabbats av bröstcancer – och i ljumskarna hos män med penis- eller prostatacancer. Resultatet blir i båda fallen smärtsamma och handikappande ödem – förutom att man slår ut en synnerligen viktig del av immunförsvaret, vilket gör patienten mer mottaglig för infektioner av olika slag och ofta komplicerar sjukdomsbilden avsevärt, ibland med tragiska följder. I stället för att på olika sätt stärka immunförsvaret och hjälpa detta att ta hand om cancercellerna, så förstör man den möjligheten – och försöker i stället bekämpa cancern med cytostatika och strålning, vilket ytterligare bidrar till att skada immunförsvaret.
 
Detta förefaller mig synnerligen märkligt. Och om man vore konsekvent, så skulle man väl också operera bort lymfknutor med virus eller bakterier i – för att bli av med dem. Men vad jag vet förekommer detta inte (lyckligtvis)…
 
Alltså - sammanfattningsvis - är det smart att kirurgiskt avlägsna lymfknutorna, när de uppenbarligen fungerar adekvat?"
 
 
Så långt alltså min artikel från 2016. Senare har mina farhågor bekräftats. Avlägsnandet av lymfknutor ger ingen bättre överlevnad - men skapar stora problem och avsevärt lidande t.ex. i form av ödem i det aktuella området. Nu kan man åter läsa om detta i "Dagens medicin" här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/27/inte-langre-liv-utan-kortlar-vid-aggstockscancer/?utm_campaign=DagensMedicin-Cancer_190301_Ingen%20vinst%20ta%20bort%20lymfk%C3%B6rtlar%20vid%20%C3%A4ggstockscancer&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=727f78cdafe74c48a6a4bc04715a667b&elq=d023ade3467e45d9a32bcaa55f0bb176&elqaid=23155&elqat=1&elqCampaignId=16637