11. nov, 2019

Sköter public service sitt uppdrag enligt gällande avtal?

Här kan man höra en inspelning av Ulf Bittners intervju med ansvarige utgivaren för TV-programmet "Fråga Doktorn" - med Michael Zazzio som kunnig bisittare. Intressant för alla oss skattebetalare, som numera direkt via skattsedeln betalar detta program - och alla andra program inom public service.

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-fraga-doktorn-programmet-del-1-inspelat-samtal-med-ansvarige-utgivare-bengt-strombro-20191111

https://soundcloud.com/ulf-bittner/svt-fraga-doktorn-programmet-del-2-ansvarige-utgivare-bengt-strombro-20191111