15. okt, 2019

En medicinsk skandal (av många)

Amalgamfyllningar i våra tänder är en gigantisk medicinsk skandal, som förstört livet för tusentals människor – och gör så än i dag.

Om en gammal kvicksilvertermometer t.ex. i en skola skulle tappas i golvet och gå sönder, så skall man väl i princip utrymma lokalen och tillkalla Räddningstjänst, som med ordentlig skyddsutrustning sedan gör en sanering, innan människor åter har tillträde.

Detta supergiftiga ämne, kvicksilver, som amalgam till ca 50 % består av, fick man för sig att stoppa in i munnen på oss, när man skulle fylla igen carieshålen i våra tänder, som blev vanliga, sedan vi fick ohämmad tillgång till socker. Det var billigt, lätt formbart och till synes stabilt. Användningen i Västvärlden började i Frankrike i mitten av 1800-talet, men numera vet man alltså på vissa håll bättre, och materialet är sedan 2009 förbjudet att användas för tandlagning i Sverige.

I hela EU förbjöds amalgam först den 1 juli 2018 – och då bara för ”barn, gravida och ammande kvinnor”. Alltså”pågår sannolikt fortfarande förgiftning av vuxna i EU med kvicksilver. Man anar, som vanligt, ekonomiska intressen i bakgrunden.

Den som vill ha en skakande skildring av vad kvicksilver kan åstadkomma, kan lyssna på följande inslag med Ulf Bittner i serien ”Sverige Granskas”:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-kronisk-kvicksilverforgiftning-med-bo-modin-och-svara-doktorn-20191014