15. okt, 2019

Petra Flanders stiftelse - för cancerdrabbade

Den finländska stiftelsen ”Petra Flanders stiftelse för integrerad vård” - ”Petrafoundation”, skapades i Borgå, Finland, 2002 till minne av Petra Flander, som avled i cancer före 30 års ålder. Så här skriver man om syftet på sin hemsida:

Vår uppgift är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.

 

Nu har man också översatt sidan till engelska. Man kan numera alltså läsa texterna på finska, svenska och engelska. Sidan förtjänar att spridas!

Länk till sidan här:

petrafoundation.com/index.php?lang=sv