22. sep, 2019

Mediciner dödar fortfarande!

Vissa företeelser är så upprörande att man blir upprörd över att inte alla blir upprörda. Därför kommer denna text nu i en repris. Första gången jag nämnde Cecilia Lenanders studie var för mer än tre år sedan. Och än har knappt något hänt. Fortfande förgiftas varje dag människor till döds av "godkända mediciner".

 

I Sverige är det strikt reglerat i lag, att endast ”godkända läkemedel” får säljas med påståenden om att de botar sjukdomar. Allt annat är straffbart!

Man vet ju sedan några hundra år t.ex. att C-vitamin botar skörbjugg (som tidigare tog livet av tusentals sjömän varje år), och man vet också sedan länge, att D-vitamin botar ”Engelska sjukan” (som bl.a. ger missbildat skelett hos barn). Men den som i dag saluför C- eller D-vitamin och påstår att dessa vitaminer botar nämnda sjukdomstillstånd kommer sannolikt att kunna åtalas och dömas!

Till saken hör förstås också, att läkemedelsbolagen självklart gör allt för att förhindra, att vi använder enkla medel som vitaminer, mineraler och naturpreparat för att förebygga och bota sjukdom. Hela branschen lever ju på att vi är sjuka och konsumerar deras ”mediciner”.

Intressant är sedan, att ”godkända läkemedel” (mediciner) per definition består av molekyler som den mänskliga organismen aldrig tidigare under evolutionen stött på. Det är ju endast sådana nya molekyler man kan ta patent och tjäna pengar på! Ingen kan ta patent på blåbär, gurkmeja, ingefära eller vitlök…

Problemet är här, att vårt immunförsvar försöker skydda oss mot okända och potentiellt skadliga ämnen som vi får i oss. Därför ligger det nära till hands att vårt immunförsvar betraktar dessa okända molekyler som ”fiender” och försöker bekämpa dem. Kanske är detta anledningen till att ”godkända läkemedel” tycks vara en av de allra vanligaste orsakerna till ohälsa och för tidig död – framför allt hos äldre. När flera läkemedel ges samtidigt kan dessutom interaktioner mellan dessa ge synnerligen besvärande symtom - ibland av livshotande karaktär. I stället för att ta bort något preparat försöker läkarna då ofta bota symtomen med ytterligare ett preparat – och man är inne i en ond cirkel, som till slut kan ta livet av patienten (men ger goda inkomster till läkemedelsbolagen, och dränerar regionernas - f.d. landstingens - ekonomi).

En försiktig bedömning har länge varit, att läkemedel i Västvärlden är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Sannolikt är detta en grov underskattning. Insikten om detta börjar nu också spridas i världen, och vi kan förvänta oss kraftfulla åtgärder från Big Pharma för att motverka att denna information sprids.

Men vi tycks vara fullkomligt immuna mot fakta, när det gäller detta. Vi tror naivt på både läkare och myndigheter och låter oss förgiftas till döds.

För några år sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander vid Lunds Universitet en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Har någon visat att Ceclia Lenander fuskat och förfalskat data? NEJ!

Har någon visat att skåningar på något avgörande sätt skiljer sig från andra? Nej, naturligtvis inte!

Fortfarande har jag inte sett någon officiell reaktion på Cecilia Lenanders studie – och de media jag kontaktat har varit totalt ointresserade. Uppenbarligen tycker vi alltså det är OK att våra skattepengar i stor utsträckning (via högkostnadsskyddet) används för att göra människor sjukare och förkorta deras liv – och till att öka de redan astronomiska inkomsterna hos aktieägarna i de farmaceutiska företagen.

Den som är bekväm med engelska kan på följande länk ta del av information som tyder på att Big Pharma tar livet av långt fler människor är hela amerikanska försvarsmakten – och att de amerikanska sjukförsäkringarna är ett effektivt sätt att vid sjukdom bli utsatt för alla tillgängliga medicinska insatser, med ofta tragiskt resultat!

En viktig mening i inslaget:

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 Americans annually.

(Vad är det som dödar flest amerikaner? Det är inte illegala droger, cigarretter eller ens terrorism, som etablissemanget vill få dig att tro. Det är i stället ”modern medicin”, som tar livet av minst 786 000 amerikaner varje år)

https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html