13. sep, 2019

Gnistan-priset

Tidningen 2000-talets Vetenskap delar varje år ut ”Gnistan-Priset”. År 2018 års pristagare var minst sagt kände Lars Bern, som bl.a. med sin bok ”Den metabola pandemin” gjort en avgörande insats för folkhälsan och påvisat vilka mekanismer som ligger bakom de skenande kostnaderna för vår sjukvård – och det mänskliga lidandet som hänger ihop med detta. Andra namnkunniga mottagare av priset är bl.a. Annika Dahlqvist och Ralf Sundberg – båda läkare och författare som avslöjat uppenbara brister i den traditionella sjukvården.

Till min oerhörda förvåning fick jag själv i går (190912) ett telefonsamtal från chefredaktören för 2000-talets Vetenskap, där han förklarar att tidningens styrelse just beslutat utse mig till mottagare av 2019 års Gnistan-Pris.

Hedrande” är förstås ett understatement för min personliga del. Jag är överraskad och överväldigad! Har än inte läst någon skriftlig motivering, men det tycks framför allt vara den informationsspridning och opinionsbildning jag ägnat mig åt på min hemsida – samt den nyligen utkomna boken - ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag).

Tyvärr känner förstås många inte till detta pris – eller ens den orädda tidningen 2000-talets Vetenskap, som delar ut priset, och som ”talar när andra tiger” i viktiga frågor.

 

Ett annat ”tyvärr” är förstås att det jag skriver och berättar är oerhört provocerande mot både läkemedelsindustrin och den offentliga sjukvården, som i hög grad tycks styras av denna industris intressen och väsentligen hela tiden försöker undanröja den alternativa medicinens tillämpning.

Det bästa med utmärkelsen är självklart möjligheten att min information därigenom får möjlighet att spridas till ännu fler människor, som då kan få en större chans att själv hitta ett sätt att bevara sin hälsa – eller t.o.m. bota uppkommen sjukdom.

Den som vill höra precis hur det gick till, när jag informerades om att jag tilldelats Gnistan-priset kan ta del av den autentiska ljudinspelningen här: 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelning-om-gnistan-priset-2019-till-svara-doktorn