7. aug, 2019

För den som vill uppmuntra min verksamhet

Under de år jag ägnat mig åt min hemsida har jag då och då fått förfrågningar från läsare, som undrat om de kunnat stödja mig på något sätt. Jag har avböjt allt sådant – liksom jag också stått emot alla erbjudanden om reklam för olika produkter, när sidan började få många besökare. Sidan är – och kommer att förbli – helt gratis. Men den som möjligen vill ge en GÅVA, får nu den möjligheten. Den som vill kan alltså skänka några kronor via Swish.

Jag betonar, att sidans information är helt gratis tillgänglig för alla – och att ev. gåvor inte ger några särskilda förmåner. Men naturligtvis är jag tacksam, om någon vill visa sin uppskattning för de många hundra timmar det tagit mig att tillägna mig den information jag fyllt sidan med.

Mitt Swishnummer är: 0730262198