20. jul, 2019

EBOLA - IGEN!

Nu är det katastrof i Afrika igen. Ebolaepidemin hotar att spridas okontrollerat.

Att dagens katastrofala läge med ebola-epidemin enkelt skulle kunna hävas med hjälp av en enkel vätska, som till 99,999 % består av rent vatten (d.v.s. kolloidalt silver) låter förstås fullkomligt galet. Jag skrev om detta på min sida redan 2017. Vad jag vet har inte Uppdrag Granskning eller någon annan instans sedan ens brytt sig om att kolla sanningshalten i det jag skrev. Det bör ju t.ex. vara mycket enkelt att kolla citatet ur Standard Times Press.

Tusentals barn dör nu åter i ebola. Kan någon berätta för mig varför man inte i stor skala använder sig av kolloidalt silver? För det kan väl aldrig vara så fruktansvärt att man undviker att använda KS, därför att läkemedelsbolagen behöver tjäna pengar på ebola-vaccin (som egentligen inte finns än)?

Min text från 2017:

I dag hör man för övrigt inte längre något om Ebola i våra media. Anledningen är att Ebolaepidemin nu avklingat, sedan några afrikanska ledare beslutat sig för att trotsa USA och dess myndighet FDA (Food and Drug Administration; ungefär motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sverige) – och börjat bota Ebola med kolloidalt silver. WHO, USA och FDA kämpade emot in i det sista, och hävdade att kolloidalt silver inte är något ”godkänt läkemedel” och därför inte skulle få användas (trots att man hela tiden visste att det är effektivt mot ebola - och andra virussjukdomar). Kolloidalt silver används nu alltså i Nigeria, Angola, Sierra Leone och på fler håll – och botar Ebola. I Ghana använder man sedan flera år också medlet för att enkelt bota Malaria - en sjukdom som fortfarande skördar hundratusentals offer i Afrika - många av dem barn. Länk till en film från en klinik i Ghana kommer här nedan.

För att visa att vad som hänt betr. ebolaepidemin vill jag citera ur en artikel i tidningen ”Standard Times Press” i Sierra Leones huvudstad, där man i en längre artikel bl.a. skriver följande:

Enligt ett uttalande från NSF:s medicinske ledare, Dr Rima Laibow, skulle en skeppslast kolloidalt silver anlända till Sierra Leone den 20 augusti. Men sändningen kom inte förrän den 28 september – fem veckor senare. Under den tiden spreds ebola, och människor led och dog i onödan på grund av att internationella krafter motsatte sig den enkla kliniska demonstrationen av detta botemedel”. 

I Nigeria presenterade läkaren Rima E. Laibow, från organisationen Natural Solutions Foundation, också kolloidalt silver som ett botemedel mot ebola. I ett öppet brev till flera presidenter i Afrika beskriver hon kolloidalt silver som en enkel lösning mot ebolaepidemin. Hon skriver att nanosilver (kolloidalt silver) är ett effektivt medel mot bakterier och virus utan biverkningar. Det behöver ingen kylning och är självsteriliserande, vilket gör det enkelt att hantera även i tropiska miljöer. Dessutom kan det framställas förhållandevis billigt, jämfört med traditionella mediciner. Men innan användningen av silvret kunde börja, utsattes Nigerias Hälsominister Onyebuchi Chukwu för hot och påtryckningar från USA och dess myndighet FDA – varför behandlingen med kolloidalt silver fördröjdes och många människor alltså hann dö i ebola, innan behandlingen med KS kunde sättas in.

Läkemedelsindustrins vinster tycks alltså gå före människoliv! Ansvaret vilar tungt på de stora läkemedelsbolagen, liksom på FDA i USA. Och de svenska myndigheterna Livsmedelsverket och Läkemedelsverket tar på sig en del av detta ansvar genom att helt utan saklig grund propagera för att kolloidalt silver inte skall användas i vårt land. Någon/några på berörda myndigheter borde ställas till svars för detta!

 Film från bekämpning av malaria med kolloidalt silver i Ghana: https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms