29. jun, 2019

Amina Manzoors medicinhistoria i DN

I dagens upplaga av DN (190629) har tidningens medicinreporter, Amina Manzoor, presenterat fem böcker i ämnet medicinhistoria.

Naturligtvis vore det oerhört förmätet av mig – ja direkt löjligt – att tro att hon ens skulle ha lagt märke till min bok ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag). Den är ju för övrigt också så nyligen utkommen att den ännu inte hunnit recenseras. Men min övertygelse är också att DN inte kommer att bevärdiga den med en recension – allra minst av Amina Manzoor, som tycks vara oerhört fast rotad i det skolmedicinska paradigmet och närmast föraktfullt avvisa allt som inte överensstämmer med hennes uppfattning – d.v.s. alla komplementära och alternativa medel och metoder på det medicinska området.

När hon nu tar upp Siddhartha Mukherjees bok ”Lidandets konung: Historien om cancer”, så inser man ju också att en titel som ”Och cancern bara försvann” är nästan den optimala oförskämdheten. Naturligtvis kan man inte ostraffat utmana ”Lidandets konung” genom att påstå att cancer enkelt kan förebyggas och botas med hjälp av förändrad kost och tillägg av ett antal vitaminer och mineraler – vilket jag alltså har gjort. Jag beskriver i min bok ytterst detaljerat hur detta gick till – och har ordagrant redovisat mina sjukhusjournaler under resans gång. (Obs. Jag har inte läst Mukherjees bok, så jag kan inte ha några synpunkter på innehållet).

Att det sedan hundra år och mer funnits enkla, naturliga metoder att bota cancer får naturligtvis inte plats i Amina Manzoors medicinhistoria. Hon borde titta på namn som Harry Hoxsey, René Caisse, Johanna Budwig, William Donald Kelley, Max Gerson – eller varför inte den svenske läkaren Erik Enby – och den enormt kunnige Lars Bern, som i sin bok ”Den metabola pandemin” avslöjat hela historien med det man skulle kunna kalla ett gigantiskt globalt bedrägeri!

Men att ta del av allt detta riskerar naturligtvis att rubba Amina Manzoors rigida världsbild – så hon väljer antagligen att utan närmare undersökning bara avfärda de nämnda som ”kvacksalvare”…

Det är också naturligtvis under hennes värdighet att ens titta på min hemsida – www.svaradoktorn.se – vilket andra ändå ha gjort vid drygt 700 000 tillfällen. Annars finns en hel del information att hämta där.

Jag misstänker inte Amina för att ha några ekonomiska intressen i läkemedelsindustrin. Men för många andra gäller det ju generellt att bibehålla de gynnsamma förutsättningarna för den synnerligen lönsamma ”cancerindustrin” - som drar in MILJARDER varje år på sina produkter. Varje enskilt ärende, när någon (som jag) botar sin cancer utan skolmedicinens metoder och produkter, innebär självklart minskade intäkter för denna industri – som t.ex. läkaren och forskaren Peter Götzsche på goda grunder kallar ”organiserad brottslighet”.

Eftersom kortsiktiga ekonomiska intressen tycks styra det mesta i samhället, så kommer förmodligen mycket av galenskapen runt cancerbehandling att fortsätta länge än. Och man kommer att fortsätta att inte låtsas om att professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade att cancer i grunden just är en metabol sjukdom – och inte initialt har genetiska orsaker.

Vi kommer att via kost och livsstil fortsätta att skaffa oss cancer – och därmed ge goda förutsättningar för Big Pharmas fortsatta mångmiljardinkomster. Tyvärr innebär det också fortsatt lidande och förkortat liv för tusentals människor bara i vårt land. Än i dag dör omkring 60 svenskar VARJE DAG av cancer och/eller av skolmedicinsk cancerbehandling.