30. maj, 2019

Läkemedelsindustrin - en katastrof för folkhälsan

För en tid sedan kunde man läsa om läkemedelsföretaget AstraZenicas fantastiska resultat för årets första kvartal. Vinsten sägs vara 7,2 MILJARDER!

De skriver själva (enligt artikel i SvD) att ”produktförsäljningen inom onkologi (cancerbehandling) har växt med 54 procent!

Vad tyder det på? Att man ”löst cancerns gåta”? Naturligtvis inte. AstraZenecas produkter för behandling av cancer tycks i allt väsentligt handla om den gamla vanliga modellen – d.v.s. huvudsakligen olika former av ”mediciner”, som ofta är uppseendeväckande ineffektiva och dyra - och har kraftiga biverkningar.

Varför skulle AstraZenica ”lösa cancerns gåta” - och göra sina egna produkter onödiga? Deras aktier – liksom många andra läkemedelsföretags - skulle falla dramatiskt. Och deras avancerade forskning för att hitta olika synnerligen sofistikerade sätt att bota cancer skulle omedelbart få läggas ner. Hundratals forskare skulle bli arbetslösa eller tvingas omskola sig till andra yrken. Vilken katastrof!

Läkemedelsindustrin, och svenska företags export av läkemedel, är också en så betydande del av vår ekonomi att en krasch där skulle få konsekvenser som märktes i Sveriges BNP. Man kan inte värja sig mot tanken att detta är en viktig anledning till att alla enkla metoder att förebygga och bota kroniska sjukdomar som just cancer effektivt motverkas och ofta förbjuds!

Och detta gäller naturligtvis inte bara Sverige, utan är ett globalt problem. Läkemedelsindustrin har blivit en sådan maktfaktor att inte ens de mest uppenbara fakta (som att deras produkter är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken) kan rubba deras ställning. Att läkarna med sin auktoritet sedan också i allt väsentligt stöder denna kriminella industris intressen är naturligtvis en försvårande faktor. Den som offentligt ifrågasätter läkarkåren blir formligen avrättad – och alla argument avvisas som ”ovetenskapliga”.

Den medicinska vetenskapen är tyvärr i mycket hög grad inte ”vetenskap”, utan framför allt en industri, som inte skyr några medel för att tjäna pengar. Och att man skulle satsa en enda krona på att FÖREBYGGA cancer är naturligtvis otänkbart. Varför skulle man undanröja en av sina absolut största inkomstkällor!