24. maj, 2019

Vem har koll på läkemedelsföretagen?

Före 1966 gav de flesta läkemedelsföretag ut egna kataloger med beskrivningar av sina läkemedel. Det innebar att läkare och apotek kunde ha ett femtiotal olika kataloger att bläddra i.

Men 1966 kom alltså en katalog, med samtliga tillverkares produkter samlade på ett ställe – nämligen FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) - en av Läkemedelsföreningens Service AB utgiven informationsdatabas avsedd för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter och annan sjukvårdspersonal som hanterar läkemedel.

FASS i bokform kom alltså ut första gången 1966. Upplagan 2015 var den sista tryckta versionen av FASS. I fortsättningen kommer FASS endast att finnas tillgänglig via elektroniska kanaler.

Läkemedel för behandling av djur finns i ”FASS Vet”.

Sedan 2001 finns FASS och FASS Vet som en del av Läkemedelsportalen Fass.se. Där hittar man också de uppgifter som finns i det informationsblad (bipacksedeln) som medföljer varje läkemedelsförpackning.

Fass.se uppdateras dagligen och sägs förse vård, omsorg, apotek, patienter anhöriga och allmänhet med aktuell information om läkemedel. Fass.se anses f.n. vara världens mest besökta webbplats för läkemedelsinformation.

Fram till den 1:a januari 2004 delades ansvaret för texterna i FASS av företagen och en medicinsk expertgrupp. Numera är det varje enskild producent som själv ansvarar för texten i FASS! Detta har bl.a. medfört att vissa läkemedel med samma aktiva substans kan klassificeras olika av olika tillverkare.

Med kännedom om läkemedelsbolagens i övrigt fullkomligt samvetslösa metoder för att öka försäljning och användning av de egna produkterna kan man undra hur objektiva och korrekta deras uppgifter i FASS verkligen är! När det gäller produkter som sannolikt står för minst 1/3 av samtliga dödsfall i vårt land (och hela Västvärlden) – alltså ”läkemedel” - borde en oberoende myndighet för granskning av uppgifterna i FASS vara självklar!