6. maj, 2019

Svar från Livsmedelsverket

Nu har jag faktiskt fått ett "svar" från Livsmedelsverket. En sorts "standardiserat" svar, som inte förklarar någonting - och minst av allt ger svar på någon enda av de relevanta frågor jag ställde! Jag betraktar texten som en ren oförskämdhet - och en skam för en skattefinansierad svensk myndighet! Så här lyder texten:
 
 
Hej!
Så bra att du hittat ett sätt att bli frisk på!
Varje människa får göra sitt val, det är inte något vi lägger oss i. Däremot informerar vi om den vetenskap som finns.
 
Vi arbetar på vetenskaplig grund. Det är viktigt att studier som används för bedömning är gjord på ett korrekt sätt. Det finns många studier som inte håller måttet (exempelvis är gjorda med för få data, inte entydiga svar och så vidare). När man undersöker något som man äter, så måste resultatet stå på vetenskaplig grund, inte en enskild studie.
 
Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för:
- säker mat och bra dricksvatten
- att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad
- att främja bra matvanor
Uppdraget är utgångspunkten för all vår verksamhet. I praktiken innebär det att vi värderar, hanterar och kommunicerar risk- och nyttoaspekter av ämnen i livsmedel och av matvanor.
 
Vi ger råd på populationsnivå, inte individuella råd. Vi ger inte heller råd om sjukdomar eller läkemedel.
 
Vill du se de referenser vi har för cyanogena glykosider och vätecyanid hittar du dem längst ned på webbsidan och vill du se de referenser vi tidigare skickat till dig så är här en länk till ett tidigare svar.
 
Vänligen,
 
Susanne A
Upplysningen