22. apr, 2019

Om den tveksamma nyttan av att skriva "öppna brev"

Jag har skrivit ett antal ”öppna brev” de senaste tre åren. De har bl.a. riktats till Livsmedelsverket, till Cancerfonden, till professor Dan Larhammar (numera ordf. i Kungliga Svenska Vetenskapsakademin) – och senast till Hjärnfonden. Scenariet har blivit detsamma i varje enskilt fall – med liten variation för hur länge jag fått vänta på ett första svar…

Det kommer först en sorts bekräftelse på att man ”mottagit mitt meddelande”. Därefter följer ett allmänt hållet och oftast sakligt fullständigt innehållslöst svar. Om man sedan är envis och kräver konkreta svar på högst relevanta frågor – så blir det helt tyst! Detsamma gäller framför allt de nämnda fonderna, där det kan vara svårt att bara hitta en adress att skriva till. Deras hemsidor är helt inriktade på hur man skall bete sig för att skänka pengar. Någon kommunikation i övrigt tycks inte intressera dem.

Man blir bara så trött. De som handskas med miljoner – ofta skänkta av generösa och godtrogna människor – tycks inte känna något ansvar för att redovisa vart pengarna tar vägen, och vilka principer som styr. De sanslöst höga lönerna för fondernas ledningspersoner kan också störa en smula (Generalsekreteraren för Cancerfonden t.ex. 1,2 miljoner i årslön). Men det kunde man stå ut med, om bara pengarna i övrigt användes på bästa möjliga sätt. Det tycks inte alltid vara fallet!

Jag väntar fortfarande på ett konkret och meningsfullt svar från Hjärnfonden. Fast det har inte gått så många månader än, så jag får väl ge mig till tåls...

När det gäller Hjärnfondens syn på detta med Azheimers sjukdom - som var anledning till mitt brev - kan det också finnas skäl att erinra sig en pinsam upplevelse i TV.

Jag beskrev den för ca 2 ½ år sedan - men tyvärr är situationen närmast lika aktuell i dag - förutom att t.ex. gurkmejans oerhört potenta effekt sedan dess har bekräftats av ytterligare forskning. Det hela beskrivs här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/4251564/posting/en-f%C3%B6rf%C3%A4rande-brottslighet?fbclid=IwAR17eyvOqMarwuGPCSXiS2PvkTt0ycDL9Ld09-5LoA8G9UgYdOzG6R6BWqk