15. apr, 2019

TV:n höjer blodtrycket (hos mig)

I kvällens kända TV-program ”Fråga doktorn” hade man besök av en ung man som drabbats av cancer – och tyckte det var det bästa som hänt honom. Han hade ”hittat sig själv” och funnit sin mission i livet – vilken var att försöka bota den psykiska ohälsa som följer med cancer!

Att försöka förebygga eller bota själva cancern föll honom tydligen inte in. Antagligen för att han – som de flesta - ”vet” att cancern inte går att bota – åtminstone inte utan insatser av cellgifter och strålning, skolmedicinens patentlösning på problemet cancer. Ett exempel på hur hjärntvättade vi alla är – inte minst vi som drabbats av cancer. Att cancer faktiskt GÅR att förebygga och bota – utan skolmedicinens brutala metoder kände han förstås inte till.

Senare på kvällen kom det alltid intressanta programmet ”Vetenskapens värld”, där man behandlade det för ”vanliga människor” närmast obegripliga fenomenet kvantfysik, ”kvantpartiklars sammanflätning” och kvantdatorer, med en kapacitet att behandla data som mångdubbelt överskrider de mest avancerade system av traditionella datorer.

I slutet fanns en kvinnlig professor på området med i studion. Programledaren frågade henne vilka praktiska tillämpningar kvantdatorer skulle kunna ha. Hennes svar var (som av en händelse!) att man med deras hjälp bättre skulle kunna förstå samspelet mellan molekyler och atomer i människokroppen – och därmed få fram BÄTTRE MEDICINER! Inte en tanke på att man kanske kunde förstå kroppen tillräckligt bra för att kunna se till att den inte blev sjuk – och behövde mediciner! Nej då, MEDICINER är det första man tänker på!

I Rapport tidigare under kvällen intervjuades en läkare, som var bekymrad över att människor kunde få flera mediciner, som interagerade på ett negativt sätt – och att det borde finnas ett elektroniskt system, som vid läkarens förskrivning av ett läkemedel omedelbart och automatiskt skulle signalera, som sådan risk fanns med tanke på tidigare förskrivna mediciner hos patienten.

Jovisst. Ett sådant system finns redan och skulle kunna användas generellt över hela Sverige. Problemet är bara att många av läkarna inte är intresserade. De ser det tydligen som ett ingrepp i deras personliga frihet (att kunna ostört få förgifta sina patienter!). Se länken här nedan!

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6700058/posting/l%C3%A4karna-vill-forts%C3%A4tta-f%C3%B6rgifta-%C3%A4ldre