15. apr, 2019

Skandalen med Dr Enbys indragna läkarlegitimation

En av de största medicinska skandalerna i vår tid och ett bevis för att ”samhället” är berett att använda vilka rättsliga övergrepp som helst för att bevara ”status quo” (och Big Pharmas inkomster) är fallet Erik Enby. I stället för att undersöka och bekräfta hans revolutionerande medicinska upptäckter har man i decennier negligerat honom – och till sist helt rättsvidrigt berövat honom hans läkarlegitimation.

Att han med sina egna metoder räddat människor från att dö i kroniska sjukdomar tycks närmast göra honom farligare. Och han hotar förstås den skolmedicinska världsbilden. Vi känner igen detta från historien, då t.ex. Harry Hoxsey i USA på 1950-talet förföljdes och åtalades för att han botat hundratals cancerpatienter - "med sin "icke godkända" metod. Vid en rättegång mot honom, då han bad om att läkarna skulle kontrollera hans journaler och tala med alla de patienter som ville vittna om hur de blivit cancerfria Med Hoxseys metod, så vägrade läkarna. De förklarade, att de genom sin medicinska utbildning ändå kunde tala om att hans metod inte fungerade

Något liknande har Dr Erik Enby utsatts för, då hans läkarkollegor vägrat att ens titta i hans mikroskop för att se de levande mikrober han kunnat visa finns i blod och kroppsvätskor hos människor med kroniska sjukdomar. Ta gärna del av följande information:

https://www.tv-helse.se/somatisk-ekologi-erik-enby/

Och kanske också denna:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6734530/posting/l%C3%A4karnas-motst%C3%A5nd-mot-ny-kunskap