7. apr, 2019

Galenskapen sprider sig

Ordens laddning lurar oss.

Vaccin är ett positivt laddat ord, som vi förknippar med medicinska framgångar och räddandet av människoliv.

Cancer har nästan den ultimata negativa laddningen. Ordet leder tankarna till plågor och obarmhärtig död.

Vad kan då vara mer effektivt för att styra människor agerande än en kombination av dessa två begrepp? Skräcken för cancer – och möjligheten att undgå cancer med hjälp av ett vaccin! Vaccinera!

Problemet är bara att vaccin i den form det administreras i dag är ett av de största hoten mot våra barns liv och hälsa. Tyvärr gäller det också HPV-vaccin, som nu introduceras i stor skala – och tycks vara på väg att påbjudas i lag. Det betyder i så fall, att de som inte låter vaccinera sina barn kan bestraffas! Det betyder också att våra grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts!

Jag har nåtts av rykten att även pojkar nu skall ges HPV-vaccin. Eftersom HPV-vaccin tros skydda mot livmoderhalscancer, och att aktuellt virus smittar, så finns det förstås en sorts logik bakom det hela. Pojkar kan rimligtvis inte drabbas av livmoderhalscancer – men skulle kunna smitta flickor/kvinnor, som då kunde få sjukdomen.

Problemet med vacciner är bl.a. deras innehåll av olika former av ”adjuvans” - medel som skall förstärka effekten – ge upphov till fler antikroppar.

Men dessa ämne (t.ex. aluminium, MSG och formaldehyd) har även andra effekter på organismen. De är enkelt uttryckt ”giftiga”.

På bipacksedeln till kända Gardasil står det t.ex. att den vaccinerade kan bli medvetslös och riskerar att falla ock skada sig vid vaccinationstillfället – vilket måste ses som en tydlig indikation på att nervsystemet kan påverkas. Sambandet med autism epilepsi och andra symtom med neurologisk anknytning är uppenbara.

För att klara av en vaccination bör kroppen innan vara väl förberedd för ”avgiftning”. Det kan man åstadkomma bl.a. genom att förse kroppen med tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler – och så långt möjligt undvika ”gifter”.

Några elementära regler där: Se till att få tillräckliga nivåer av zink, öka intaget av svavel (t.ex. via tillskottet MSM), ät gurkmeja och ingefära, ta höga doser av C-vitamin och Vitamin D3.

Intressant är Läkemedelsverkets information om adjuvans i vacciner: ”Förutom dessa avsiktligt tillsatta innehållsämnen kommer vacciner ibland att innehålla mycket små restmängder av substanser som används i tillverkningen. Avsiktligt tillsatta innehållsämnen, samt restmängder som kan ha klinisk relevans redovisas i produktresuméerna”.