26. mar, 2019

Mer om kolloidalt silver

Numera använder Läkemedelsverket, Livsmedelsverket – samt många individuella läkare och professorer – mycket möda för att försöka förhindra oss att använda kolloidalt silver. Man beskyller detta enkla och effektiva antibakteriella medel för allt, från att ge argyri (blåfärgad hud) till att åstadkomma resistenta bakterier, och alla möjliga förfärliga biverkningar. Myndigheterna har som vanligt till sist använt sig av lagstiftning för att säkerställa att denna fantastiska produkt inte skall kunna saluföras och användas. I stället propagerar man för farmakologiska produkter (”mediciner”) - som garanterat ger biverkningar – och tycks vara den tredje vanligaste orsaken till dödsfall i vårt land – efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer.

Problemet är bara att man inte kliniskt kunnat observera några skador av kolloidalt silver. Trots att många tusen personer i Sverige i åratal har använt kolloidalt silver - och endast kunnat iaktta positiva effekter – framför allt när det gäller bot av infektioner av olika slag, så har inga skador kunnat iakttas. Kolloidalt silver tycks angripa så gott som alla skadliga mikrober (bakterier, virus, amöbor, svamp, encelliga parasiter etc.) - och utan de biverkningar och risker för resistens som traditionella antibiotika kan ge.

Den medicinska vetenskapen tycks i många avseenden vara skrämmande ”ohistorisk”. Man säger sig kämpa med forskning för att hitta nya fantastiska botemedel mot våra sjukdomar – men ”glömmer” sedan länge kända medel och metoder. Mest skrämmande i det sammanhanget är kanske att man avfärdat och till sist ”förbjudit” flera enkla metoder att förebygga och bota cancer – så vitt man förstår huvudsakligen för att hindra att läkemedelsbolagens monopol hotas.

Men även när det gäller kolloidalt silver, så tycks de ekonomiska intressena ha samma inflytande. Kolloidalt silver användes länge i olika produkter – som var registrerade som ”godkända läkemedel” och fungerade alldeles utmärkt, utan kända biverkningar.

Vi har som bekant numera publikationen FASS, där alla godkända och registrerade läkemedel finns beskrivna. Men FASS har bara funnits sedan 1966. Tidigare hade varje enskilt läkemedelsföretag en egen katalog med sina produkter i. Det innebar att det kunde finnas uppemot femtio olika broschyrer för apotekspersonalen (och läkarna) att hantera. Men från 1966 finns alltså allt samlat i ett enda dokument. Där finns faktiskt också ”avregistrerade” läkemedel angivna. Och där kan man därför hitta åtminstone fyra olika produkter, som innehåller kolloidalt silver.

AGOLEUM (0,3 % lösning)

Företag: Ellem Läkemedel AB

Avregistrerades den 23 juli 1943

ELEKTROCOLLARGOL (Injektionslösning)

Företag: Apotekarnes Droghandelsaktiebolag

Avregistrerades den 1 april 1947.

CHOLEVAL (Tabl. 0,25 och 0,5 mg)

Företag: Carl Johannsen, Stockholm.

Avregistrerades den 1 oktober 1949

KRAMEK (Tamponger för rektalt bruk)

Företag: Ferring AB

Avregistrerades den 1 januari 1974.

 

Kolloidalt silver i olika former var alltså en gång godkända läkemedel – och den produkt som användes längst var Kramek – som avregistrerades först 1974.

Men märkligt nog har nu alltså plötsligt kolloidalt silver blivit livsfarligt. Att produkten i princip kan tillverkas hemma i köket med rätt utgångsmaterial och utrustning – och inte kan patenteras av något enskilt företag – kan möjligen vara en förklaring. Att medlet skulle vara skadligt eller overksamt vid normal användning finns det inga som helst belägg för.

Läs gärna också här: http://www.svaradoktorn.se/425558358