15. mar, 2019

Vetenskapens talibaner (kanske något elakt)

Den 2 juli 2016 skrev jag följande. Förfärligt nog tycks texten vara än mer aktuell i dag, nästan tre år senare!

Det finns ju som bekant i Sverige en ökänd klubb för inbördes beundran, som har tagit på sig ansvaret att förklara vad vetenskap är och tycks anse sig ha tolkningsföreträde i alla sammanhang – samt ofta ägnar sig åt att förnedra och kränka oliktänkande (genom att t.ex. utse ”Årets förvillare”). Klubben kallar sig ironiskt nog för ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF). Dan Larhammar och andra ”vetenskapens talibaner” i klubben uttalar sig ofta föraktfullt om homeopati och andra alternativa metoder inom vården och kallar ev. påverkan för ”bara placeboeffekter”. 

Men kära nån! Det betyder ju att de faktiskt tror på något ”icke materiellt” – att något som inte är ”kemi eller fysik” - faktiskt kan påverka oss. Men de tycks inte ett ögonblick fatta inkonsekvensen i sin inställning! Någon form av logik och sunt förnuft borde väl annars också dessa märkliga människor kunna använda. Om någon av dem läser detta, så avråder jag dem i alla fall bestämt från att ta del av någon av följande länkar. De kan sannolikt förorsaka psykiska problem för den som är kategoriskt låst vid sina förutfattade meningar (vilket tycks vara betecknande för medlemmar i VoF).

I detta sammanhang kommer man osökt också att tänka på vad Marcel Proust skrev i sitt mest kända verk "På spaning efter den tid som flytt". Hans ord var: "Fakta tränger inte in i den värld där våra övertygelser lever sitt eget liv".

 http://newsvoice.se/2016/03/30/homeopati-och-framtidens-energimedicin/

 http://newsvoice.se/2014/12/08/ki-morkade-statistiskt-sakerstalld-healing-forskning-artikelserie-och-videoinslag/