24. jan, 2019

På begäran: Repris från december 2018

Läkarna vill fortsätta förgifta äldre?

Felmedicinering (för höga doser och/eller olämpliga läkemedel) är i Sverige den vanligaste orsaken till att äldre blir sjuka och behöver sjukhusvård. Och vart tredje dödsfall totalt beror på medicinförgiftning.

En stor del av våra skattemedel går alltså (via högkostnadsskyddet) till att ta död på våra äldre. Och knappt någon tycks reagera över detta!

Det här skulle till stor del kunna undvikas på ett mycket enkelt sätt – med hjälp av ett dataprogram, som direkt signalerar vid feldosering eller felaktig kombination av läkemedel. Programmet finns redan, och det fanns färdigt för användning i sjukvården för mer än fem år sedan – men motståndet från en grupp läkare har förhindrat att så skett! Några läkare tycks bli upprörda över att apotekare skall ”lägga sig i” deras ordinationer. Detta är minst sagt anmärkningsvärt, eftersom apotekare genom sin utbildning självklart generellt är mer kunniga om just mediciner och deras verkningar än de flesta läkare!

Programmet finns i dag tillgängligt för apotekare och används ca 100 000 ggr varje vecka – och det har redan den vägen sparat några miljarder i minskade vårdkostnader. Varför ser Socialstyrelsen inte till att detta implementeras fullt ut inom vården?

Systemet har prövats vid Huddinge, Sahlgrenska och Lunds sjukhus – med mycket gott resultat. Det har också prövats på äldreboenden i Västerbotten och Småland – även där med utmärkt resultat.

Bland patienter som får sina mediciner via Apodos (doseringsförpackningar direkt från apotek) testades programmet på 180 000 patienter. Man fick då 280 000 signaler (!) om feldosering – och av dessa bedömdes 136 000 som allvarliga!

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson, som sannolikt är den i Sverige som har mest gedigen kunskap och erfarenhet på detta område, har länge kämpat för att detta system skall användas – men har mött hårt motstånd från vissa läkare. Måhända är skandal ett milt uttryck för detta!

En observation är också, att Socialstyrelsen sedan några år skickar ut en lista på olämpliga läkemedel till alla Sveriges läkare. Ändå får ca 30 % av äldre patienter fortfarande sådana mediciner!

Man tvingas dra slutsatsen att läkare inte är läskunniga – eller att de inte bryr sig om sina patienter (åtminstone inte de äldre av dem)!

Den som själv vill höra Yngve Gustafsson berätta om detta kan göra det på följande länk:

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-och-samtal-med-professor-yngve-gustavson-umea-universitet-20181211