29. dec, 2018

Om kolesteroldebatt i Stockholm den 17 januari 2019

Här om dagen nåddes jag av en inbjudan till ett evenemang i Stockholm – med titeln ”Kolesterolet - hjärtats värsta fiende?”.

Det låter som ett galet återfall i kolesterolskräck, och man häpnar över att den grundlösa hypotesen om kolesterolets skadliga inverkan på hjärta och kärl fortfarande år 2019 kan bli föremål för en konferens. Myten om kolesterolets skadlighet var ju ett misstag från början till slut, och den enda anledningen till att den lever kvar är ju att de kolesterolsänkande statinpreparaten är medicinhistoriens största inkomstkälla för de läkemedelsföretag som säljer dem.

Att några välutbildade människor nu på detta sätt kan göra sig till åtlöje genom att offentligt demonstrera sin okunnighet och obenägenhet att genomskåda Big Pharmas kriminella verksamhet är ett märkligt psykologiskt fenomen. Den ende jag vet som tidigare visat samma hänsynslösa förakt för empirisk verklighet är professor Dan Larhammar, vars stora intresse tycks vara att åka land och rike omkring för att håna och förlöjliga dem som inte har samma åsikt som han i vetenskapliga frågor. Och sådana människor är det ganska gott om, eftersom han ofta har fel i sak.

Att han i alla sammanhang propagerar för ”mediciner” och odugligförklarar alla alternativa medel och metoder blir kanske i någon mån förklarligt, om man känner till hans företag ”Larhammar Consulting AB”. Dess egen verksamhetsbeskrivning berättar att: ”Bolaget ska bedriva rådgivning inom läkemedelsutveckling och registrering av läkemedel och närliggande produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer i mindre utsträckning bedriva sångutbildning och därmed förenlig verksamhet”.

Utan att ha hört varken Dan eller hans fru sjunga (de enda medlemmarna i företaget), skulle jag vilja föreslå att de helt övergår till sångutbildning. Detta skulle minska risken för misstanke om jäv t.ex. i Dans egenskap som ordförande och främste företrädare för Kungliga Svenska Vetenskapsakademin – som utser Nobelpristagare i fysik och kemi.

Att det nämnda evenemanget i Stockholm går av stapeln nu, när allt fler studier visar att statiner inte bara generellt är skadliga för vår hälsa, utan dessutom tycks ha samband med såväl demens som den fruktansvärda sjukdomen ALS måste anses minst sagt anmärkningsvärt. Både ALS och demens är ju dödliga sjukdomar.

Med tanke på det ovan beskrivna om de kolesterolsänkande preparaten, som varje år inbringar läkemedelsindustrin mångmiljardinkomster, så vore det onekligen intressant att veta, vem som bekostar evenemanget – och om Dan Larhammar finns med i bilden!

Länk till ”inbjudan”:

https://www.facebook.com/events/338843923512071/

Och litet om risken för ALS finns här: https://healthimpactnews.com/2018/study-cholesterol-lowering-statin-drugs-increase-risk-of-als-aka-lou-gehrigs-disease/

Och detta med demens: http://www.aldreicentrum.se/till-tidskriften/2007-20005/Nr-22005--Demensvard-i-praktiken1/Om-kolesterol-statiner-och-Alzheimers-sjukdom/