26. dec, 2018

Ett upprörande rättsövergrepp

Under lång tid har människor som botat sjukdomar utan att använda ”godkända mediciner” - eller metoder utanför den traditionella sjukvården - motarbetats, förföljts och i vissa fall åtalats och dömts till hårda straff.

Historien är skrämmande på detta område. Tusentals människor dör varje år i sjukdomar som kunde ha botats – eller dör AV GODKÄNDA MEDICINER (som beräknas stå för 1/3 av alla dödsfall i Västvärlden)!

Ett av de värsta rättsövergreppen i modern tid är fallet med den svenske läkaren Erik Enby, som för många år sedan med hjälp av sitt mikroskop konstaterade, att alla människor med kroniska sjukdomar har någon typ av ”växt” i blodet, vilken gör att blodet ”klumpar ihop sig” och inte på ett optimalt sätt kan förse kroppens vävnader med syre och näringsämnen.

Men hans läkarkollegor och andra forskare vägrar att ens titta i hans mikroskop!

Under de gånga åren har han med utgångspunkt från sin upptäckt botat ett stort antal människor med t.ex. cancer. Men han har hela tiden motarbetats av den traditionella medicinen – och till sist fråntogs han häpnadsväckande nog sin läkarlegitimation.

Eftersom detta uppenbart skedde utan saklig grund har han självklart överklagat beslutet, men vid 82 års ålder väntar han fortfarande på att den rättsliga processen fullföljs. Det ser dock ut som om berörda myndigheter drar ut på det hela i förhoppning om att han skall hinna gå bort, innan de tvingas ta ställning. En fullständigt oacceptabel rättsskandal!

Hör honom själv berätta om detta i intervjun på följande länkar:

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-dr-erik-enby-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin-20181118

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervju-med-dr-erik-enby-och-sven-erik-svara-doktorn-nordin-del-2-20181125