23. nov, 2018

Brev nr 5 till Röda Korset

Efter att i flera brev ställt enkla frågor till Svenska Röda Korset och inte fått några meningsfulla svar från representanter för deras ”Infoservice” har jag nu riktat mig till ledningsgruppens och styrelsens gemensamma sekreterare Annette Lind. Det som fick mig att gå vidare var senaste svaret, som ser ut så här:

 

”Hej

Då Svenska Röda Korset inte arbetar med att dela ut mediciner eller behandling av sjukdomar har vi tyvärr ingen möjlighet att besvara dina frågor, utan hänvisar till Internationella Röda Kors Federationen (IFRC) som är den organisation inom Röda Kors rörelsen som är ansvarig för området. De har publicerade 2013 den artikel som du tidigare fått länk till kopplat till den behandling du hänvisar till, och om du är intresserad av att få mer information måste du vända dig till dem. 

Vill du veta mer om vad Svenska Röda Korset gör i Uganda hittar du information om detta här:https://www.redcross.se/vart-arbete/u/uganda/

Med vänliga hälsningar,

Susanna Sonander

Enhetschef, Röda Korsets Infoservice”

 

Jag har nu konkretiserat mina frågor på följande sätt:

 

Hej Anette!

Efter att ha fått mindre tillfredsställande svar från representanter för Svenska Röda Korset vänder jag mig nu till dig – i hopp om mer klargörande uppgifter.

Min direkta fråga är: Känner Svenska Röda Korset inget som helst ansvar för att fortfarande några hundratusen – varav många barn – fortfarande dör i Malaria varje år?

Är ni helt övertygade om att MMS och/eller kolloidalt silver inte enkelt botar sjukdomen?

Har ni gjort något som helst försök att utröna hur det är med den saken?

Är det verkligen sant som skrivs i senaste svaret från er – att Svenska Röda Korset inte arbetar med att dela ut mediciner eller behandling av sjukdomar?

I vilket förhållande står ni till Läkemedelsindustrin?

(Sedan bifogar jag här hela min korrespondens med Röda korset de senaste dagarna).

 Gnarp den 22 november 2018

 Sven Erik Nordin

 

Jag kommer självklart att publicera ev. nytt svar från Röda Korset här på min hemsida.