21. nov, 2018

Brev 4 till Röda Korset

Hej igen X!

Med föga hopp om svar skriver jag ytterligare en gång till dig, eftersom du tycks vara den som sköter externa kontakter. Nästa steg får väl bli att rikta sig direkt till Röda Korsets styrelse.

Refererande till mina föregående brev får jag meddela följande:

Jag fick nyligen ett mail med en video från Uganda, där biskop Samula Albert Aradi informerar om just detta med MMS, som ju var anledningen till att jag skrev mitt första brev.

Nu kommer du förstås (om du alls svarar) att säga, att detta är inget vetenskapligt dokument och bevisar ingenting.

Just det! Videon representerar förstås inget forskningsresultat i strikt vetenskaplig mening – utan är en enkel bild från verkligheten. Forskning kan manipuleras. Det görs varje dag, och Läkemedelsindustrin tycks vara världsmästare på området. Och så fort deras gigantiska inkomster hotas, så är de beredda att ta till vilka metoder som helst för att ”skydda sina marknadsandelar” (om t.ex. ett enkelt naturmedel visar sig effektivare än deras dyra produkter).

Videos kan förstås också manipuleras, men dessa visar enligt mig alla tecken på att vara fullkomligt autentiska – och ganska amatörmässiga. En professionellt framställd video för att marknadsföra en produkt hade sannolikt visat helt andra karakteristika.

Om man ser på hela Röda Korsets organisation – och de imponerande meritlistor dess styrelsemedlemmar kan uppvisa – så inser man, att något så banalt som en autentisk video från Uganda knappast rubbar deras cirklar. Man kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt, och föraktfullt avvisa allt som inte bekräftar deras egen historieskrivning.

Vad som sedan slår mig är, att såväl Cancerfonden som Hjärnfonden och Röda Korset till sin uppbyggnad tycks likna börsnoterade, vinstdrivande företag. Det primära verkar vara ”företagets” ekonomi – och helst expansion – som möjliggör dess fortsatta existens. Det avvikande för de nämnda organisationerna är, att deras verksamhet inte bekostas av egen ”produktion” (av varor eller tjänster), utan via skänkta medel och uppoffrande ideellt arbete av medlemmar och supporters. Deras ”verksamhet” står helt enkelt på utgiftskontot. Verksamheten KOSTAR pengar.

Därför är man självklart extremt beroende av sin ”image” – att i grunden uppfattas som en ”god kraft”. Annars skulle inte folk skänka pengar eller utföra oavlönat arbete åt dem. Därför kan de kanske också förväntas agera kraftfullt mot sådant som riskerar att skada förtroendet för dem.

Jag vill betona, att Röda Korset självklart uträttar oerhört mycket gott vid kriser och naturkatastrofer i världen, och att deras enskilda medarbetare gör uppoffrande och riskfyllda insatser, som är beundransvärda. Och om Röda Korsets ledning skulle dölja eller motarbeta enkla medicinska lösningar som kunde rädda livet t.ex. på hundratusentals barn i Afrika – så skulle det också vara en skymf mot alla dessa vardagshjältar.

När det nu gäller både kolloidalt silver och MMS, som båda uppenbarligen enkelt botar bl.a. malaria, så antar jag att Röda Korset aldrig kommer att erkänna någon inblandning i ”mörkläggning” av dessa produkter – om den skulle ha förekommit.

Men även om organisationens ansvar inskränker sig till att inte på allvar ha undersökt dessa produkters möjligheter att rädda liv, så ser jag det som ett uppenbart brott mot Röda Korsets målsättning (att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer). Även om det i strikt juridisk mening inte är ett brott, så anser jag att det i moraliskt avseende är ytterst allvarligt.

Man stödjer sig säkert på läkemedelsföretags och vissa myndigheters utlåtanden. Men med kännedom om att sådana företag uppfyller de flesta kriterier för att betraktas som kriminella nätverk – och att många myndigheter är hårt angripna av korruption, så borde en organisation med Röda Korsets resurser själv undersöka de faktiska förhållandena! Vad skulle hindra att man gjorde det?

Jag skulle hur som helst önska en sanningsenlig och detaljerad beskrivning av Röda Korsets roll i historien med MMS!

Följande länkar visar så vitt man förstår autentiska berättelser om MMS och om kolloidalt silver:

https://www.youtube.com/watch?v=xEvImoPRheQ

https://mylespower.co.uk/2017/01/21/mms-uganda-update/

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

Hälsn.

Sven Erik Nordin