20. nov, 2018

Brev 3 till Röda Korset

Hej igen X!

Anledningen till att jag kallar dig ”X” är förstås ditt senaste svar på mina frågor. Det lyder så här:

”Först av allt så begär jag att du tar bort mitt namn enligt GDPR, jag har ett namn som är unikt i världen så vill inte ha det ute i privata bloggar.
När det är gjort så svarar jag gärna på ytterligare frågor.

Vänligen 
X

Infoservice”

Jag trodde i min enfald att GDPR var en lag som snarast var avsedd att skydda den enskilde mot myndigheter, företag och institutioner – och inte i första hand det motsatta. I vår relation föreställer jag mig, att jag är en enskild – och du representerar en stor organisation… Men jag vill inte vara besvärlig, så jag tog omedelbart bort ditt namn, när jag fick ditt mail. Jag är förstås också medveten om, att man ändå kan hamna i en utsatt position, som innebär risk för trakasserier. Alltså är ditt namn borttaget.

Fast jag undrar förstås, om en relation till Röda Korset kan vara att jämställa med viss etnicitet, sexuell läggning, trosinriktning eller likn. (vilket väl brukar vara en anledning till att GDPR tillämpas).

Jag undrar också, om Röda Korset verkligen kan ställa några särskilda krav för att besvara allmänhetens adekvata frågor!

Det förvånar mig sedan ändå storligen, att Röda Korset har en företrädare vid skriftlig kommunikation som vill vara anonym och inte framträda under eget namn! Jag har aldrig tidigare upplevt detta, ens vid skriftväxling med Livsmedelsverket och andra myndigheter!

Men jag vill inte ägna mig åt någon polemik mot dig. Det enda jag begär är att få konkreta svar på mina frågor. Och eftersom Röda Korset tvärsäkert förklarar, att det inte finns någon ”magisk” bot mot malaria – och att MMS absolut inte fungerar – så antar jag att man kan redovisa någon seriös, vetenskaplig studie, som visar detta! Kanske har ni en motsvarande studie som också visar att kolloidalt silver inte kan bota malaria?

Förväntar mig snarast svar på mina frågor!

Sven Erik Nordin (privatperson)