19. nov, 2018

Röda Korset – brev 2

Efter att jag skickat mitt öppna brev direkt till Röda Korset, fick jag snabbt följande svar:

 

Hej Sven Erik.

Det är ingen sanning i det alls. du kan läsa federationens svar här:

http://www.ifrc.org/en/news-and-media/opinions-and-positions/opinion-pieces/2013/ifrc-strongly-dissociates-from-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria/

Vänligen 
X

Infoservice

 

Det var förstås ungefär vad man kunde vänta sig. Fast nog hade det varit klädsamt med en svensk text – från SVENSKA RÖDA KORSET – som svar på ett brev, skrivit på svenska…

Nu hänvisar man högst opersonligt till en engelsk standardtext från ”federationen” (jag antar man menar den internationella röda kors-organisationen).

Det hade också varit intressant med en hänvisning till hur denna makalösa historia kan ha uppkommit – om det inte finns ett uns av sanning i den!

 

Ändamålet för Röda Korset beskrivs i dess stadgar på följande sätt:

Föreningen Svenska Röda Korsets (Svenska Röda Korset) ändamål är att:

förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer,

skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer,

arbeta för att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd, uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd.”

 

Detta är naturligtvis i alla avseenden vällovliga ändamål, som vi alla kan skriva under på. Jag är också den förste att uttrycka respekt och beundran för alla Röda Korsets enskilda medarbetare, och deras fantastiska insatser i krigshärjade områden och vid naturkatastrofer.

Men desto mer angeläget är det att inte minsta tvivel får råda, när det gäller organisationens agerande på central nivå.

Eftersom jag vet, att det faktiskt finns också ett annat ”mirakelmedel” mot just malaria, vilket framgångsrikt används i delar av Afrika – men som kraftfullt motarbetats av organisationer som WHO, USA:s FDA, och så vitt man förstår också FN, så är jag ytterligt misstänksam mot stora internationella organisationer. Jag hoppas verkligen att jag har fel, när det gäller just Röda Korset – men känner mig inte helt lugnad av det övergripande svar jag fått.

Det ”mirakelmedel” jag tänker på är kolloidalt silver (som för övrigt också tycks bota Ebola). Följande video kan vara intressant att ta del av:

https://www.youtube.com/watch?v=avpI4FjFmms

När det gäller sjukdom, mediciner och vacciner är så gigantiska ekonomiska intressen involverade, att moral och etik tycks kunna försvinna spårlöst. Därför finns det alltid anledning att vara på sin vakt. Jag önskar att fler vore det!