18. nov, 2018

Öppet brev till Röda Korset

Jag har tidigare skrivit öppna brev till bl.a. Cancerfonden – och frågat hur många vetenskapliga studier med inriktning på sambandet kost-cancer de finansierat. Jag har ifrågasatt deras närmast totala inriktning på genetiska lösningar. Detta verkar ju galet, eftersom vårt genom varit detsamma i tusentals år – medan kost och livsstil däremot dramatiskt förändrats (ungefär i samma takt som cancer och andra metabola sjukdomar ökat). Efter ett par nonsenssvar tystnade man.

Detsamma gäller Hjärnfonden, där man i sitt svar erkänner att kanske 1 % av alla fall av Alzheimers sjukdom har genetiska orsaker – men att man ändå fortsätter att satsa nästan all forskning på gener. Samma reaktion där. Man tystnar!

Jag har också skrivit öppna brev till professor Dan Larhammar, till Läkemedelsverket och till Livsmedelsverket i ett annat ärende. Samtliga dessa påstår att kolloidalt silver är både overksamt och farligt! Både Larhammar och Livsmedelsverket tystnar, när de ställs inför konkreta fakta. Läkemedelsverket utmärker sig däremot genom att ungefär säga, att kolloidalt silver är förbjudet (att använda som läkemedel) därför att det inte är tillåtet (!) - vilket det var fram till 1947.

Nu vill jag fråga Röda Korset, om följande är sant:

Enligt uppgift har Röda Korset deltagit i vetenskapliga försök med MMS (Master Mineral Solution eller Miracle Mineral Solution). 

En klinisk prövning arrangerades i Uganda den 11:e till den 16:e December 2012. Det Internationella Röda Korset genomförde testet i samarbete med lokala hälsomyndigheter i Uganda. De hade läkare för att kontrollera blodprov, testremsor för malaria, en mikroskop-operatör för att verifiera malaria i blodet, samt sjuksköterskor.

Av de människor som då kom med olika åkommor, så hade 154 malaria. Alla dessa var malariafria inom 24 timmar av sin första MMS dos. De flesta botade med enbart en dos.

I stället för att Röda Korset nu kunde förväntas starta en upplysningskampanj för detta oerhört effektiva medel mot malaria, som årligen tar livet av några hundra tusen människor – varav många barn – så tycks man har ansträngt sig för att stoppa spridningen av detta resultat (enligt UNICEF tar malaria, ensamt eller i kombination med andra sjukdomar, livet av 306 000 barn per år, varav fem procent är barn under fem år!)

Anledningen sägs ha varit, att de grundligt måste testa MMS angående hur farligt eller ofarligt det är för mänsklig förtäring. Men detta har sedan länge gjorts på flera håll i världen. Här nedan finns ett dokument som visar att man inte i något avseende kunnat finna några skadliga effekter på människor. Och med tanke på att döden är en vanlig verkan av malaria, så hade kanske vissa biverkningar varit tolerabla (om de funnits):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569027/pdf/envhper00463-0059.pdf

Nu skulle jag vilja ha besked. Är denna historia helt och hållet påhittad, eller finns det någon sanning i den?