15. nov, 2018

DN om D-vitamin och Omega 3

Den 13 november publicerade DN en artikel av Amina Manzoor med titeln ”Ingen nytta med tillskott av D-vitamin och Omega-3”.

Hon presenterar en amerikansk undersökning och försöker skapa intrycket av att det handlar om en stor och välgjord vetenskaplig studie – men har uppenbarligen inte gjort sig besväret att kontrollera vem som bekostade studien. Hon skriver ”amerikanska organisationer”… Jaha, och vilka då? Vilka intressen representerar de?

I en tidning med sådan spridning och opinionsskapande möjligheter som DN, bör man rimligen vara extra noga med vad man publicerar – och kontrollera alla uppgifter särskilt noga! Forskningsfusk är snarare regel än undantag, när det gäller sådant som har stora ekonomiska konsekvenser. Och läkemedelsbranschen är kanske den mest drabbade av alla.

Om skribenten undersökt fakta, så skulle hon ha funnit, att huvudsponsor för den aktuella studien är ”Rockefeller Foundation” – en organisation som i hög grad får anses stå läkemedelsindustrin nära. Den har under hundra år systematiskt motarbetat och försökt odugligförklara alternativa och ”naturliga” medicinska metoder för att sådana inte skall inkräkta på marknaden för Big Pharmas syntetiska och patenterade preparat, vilka årligen inbringar dessa samvetslösa företag mångmiljardinkomster. 

Man får vara oerhört naiv, om man skall godta denna studies resultat utan ifrågasättande. Och om resultaten skulle vara vetenskapligt korrekta, så vore det en vetenskaplig sensation av högsta rang, eftersom det knappast finns något så väl studerat och bekräftat som just de positiva hälsoeffekterna av Omega-3 och D-vitamin.

D-vitaminet, som egentligen är ett hormon, har avgörande betydelse för en mängd processer i kroppen, och brist på detta hormon tycks t.ex. generellt försvaga vårt immunförsvar – vilket faktiskt ökar risken för närmast alla sjukdomssymtom, inkl. det s.k. metabola syndromet (övervikt, högt blodtryck, insulinresistens mm). Man vet bl.a. också att rejäla doser D-vitamin dramatiskt minskar risken för bröstcancer (och säkert även andra cancerformer). Även för vår psykiska hälsa har D-vitamin stor betydelse.  För övrigt var de uppgivna doserna i studien (50 mikrogram per dag) för låga för att ha någon avgörande betydelse. Minst det dubbla eller tredubbla hade varit en adekvat mängd.

När det sedan gäller Omega-3 vet man, att relationen mellan fettsyrorna Omega-3 och Omega-6 bör vara nära 1:1 – medan vi med vår standardkost i dag får i oss kanske 10 ggr mer Omega-6 än Omega-3 (ofta betydligt mer än så).

Detta har långtgående konsekvenser för vår hälsa, eftersom Omega-6 är inflammationsdrivande, och Omega-3 närmast har en motsatt funktion. Vi vet också, att just inflammation är en bidragande orsak till många av våra s.k. kroniska sjukdomar.

Att tillskott av Omega-3 inte skulle ha någon betydelse för vår hälsa är helt enkelt inte trovärdigt!

Varför lägger man hos läkemedelsindustrin närstående kretsar ner pengar och möda på en studie som denna? Förklaringen torde – som alltid – vara pengar. Rejäla doser D-vitamin leder bl.a. till ett mycket förbättrat immunförsvar – och bättre motståndskraft t.ex. mot influensa – till synes betydligt bättre än via våra influensavacciner, som dessutom kan ha mycket allvarliga biverkningar…

Tillskott av Omega-3 och D-vitamin hotar helt enkelt läkemedelsbolagens enorma inkomster – och måste därför till varje pris motarbetas. Och de pengar företag tjänar på försäljning av dessa tillskott är sannerligen en mycket obetydlig bråkdel av läkemedelsföretagens fullkomligt astronomiska inkomster på ”mediciner” och vacciner. Tyvärr bidrar ju vi skattebetalare också kraftfullt till de senares inkomster via vårt högkostnadsskydd.

Skärpning DN!

PS Läs mr om D-vitamin här: http://www.svaradoktorn.se/426882728