1. okt, 2018

Vissa får Nobelpris - andra inte...

När jag för ett par år sedan startade min hemsida – www.svaradoktorn.se - var GcMaf ett av de behandlingsmetoder mot cancer jag kortfattat beskrev. Det handlade om ett ämne som hade förmågan att dramatiskt höja aktivitetsnivån hos vårt immunförsvar, som därmed kunde bota ett stort antal sjukdomar – inkl. cancer. Sedan dess tycks ett antal unga, friska läkare, som ägnat sig åt forskning om detta ämne avlidit under mystiska omständigheter!

I dag har jag fått veta, att ett par personer, som inte tycks ha varit inblandade i upptäckten av detta sensationellt immunförsvarsaktiverande ämne har fått Nobelpriset i medicin – så vitt jag förstår för upptäckten av samma funktion!

Men numera har jag upphört att förvåna mig över någonting på det medicinska området…

Här finns mitt ursprungliga inlägg på hemsidan:

 

GcMAF
Den japansk-amerikanske cancerforskaren professor Nobuto Yamamoto upptäckte i mitten av 1990-talet att cancerceller producerar ett enzym, nagalas, som bryter ned den substans (Gc-protein) som kroppen behöver för att tillverka ett immunsystemsaktiverande ämne, GcMAF. Gc-protein finns t.ex. i modersmjölken och omvandlas sedan till den s.k. granulocyt-makropfag-aktiverande faktorn, GcMAF. Nagalas som tillverkas av de flesta cancerceller tycks bryta ned Gc-protein och därmed finns ingen grundsubstans längre för att tillverka GcMAF. 
Utan GcMAF aktiveras inte kroppens makrofager, som spelar en avgörande roll i vårt immunsystem, och dess förmåga att angripa cancerceller eller virus. GcMAF sätter alltså fart på våra makrofager, som därmed kan ta itu med såväl främmande mikrober som cancerceller.

 

Något om upptäckten: http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/2015/07/en-medicinsk-sensation-som-inte-lar-fa.html

 

Beskrivning av GcMAF (på engelska):   https://www.youtube.com/watch?v=6IjHwt_3kuw

(hela videon borttagen. Varför?) 

Chockerande information om hur Big Pharma agerar för att undanhålla oss kunskaper om GcMAF - kunskaper som skulle göra det möjligt att bota såväl cancer som andra kroniska sjukdomar...

 

https://www.youtube.com/watch?v=dy0luU4RF5U

(klippet numera borttaget; man kan undra varför!)